arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand inom material för elektroniska växter och elektroaktivt trä

 • Ort

  Norrköping

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 november

 • Sök jobbet senast

  16 december

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat på grund av en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itn

Linköpings universitet 
ledigförklarar en anställning som doktorand i tillämpad organisk kemi (funktionella material för elektroniska växter och elektroaktivt trä) vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, Campus Norrköping.

Arbetsuppgifter

Under de senaste årtiondena har ständigt ökande ansträngningarna gjorts för att funktionalisera biopolymerer från skogen, såsom cellulosa. Biopolymererna kan sammanfogas med organiskt ledande polymerer för att utveckla nya material och enheter för olika högteknologiska produkter och applikationer, inklusive superstarka material, tryckt och flexibel papperselektronik, superkondensatorer, transparent cellulosa samt laser och andra fotoniska enheter.

Solenergiomvandling kommer att spela en viktig roll i framtidens efterfrågan av ren energi. För att försäkra sig om tillgång till hållbara energikällor kommer energikonverteringsteknologi med låg miljöpåverkan, som är spridda och tillgängliga både tekniskt och ekonomiskt, att krävas. Molekylära elektroniska material kan vara lösningen som skapas via enkel syntes, har energisnål produktion och mångsidighet för att möjliggöra maximering av prestanda för specifika tillämpningar. Dessutom liknar de naturens egna miljövänliga energikonverteringsmaterial.

I detta projekt arbetar vi med organisk syntes av två klasser av molekyler avsedda för elektroniska växter (E-plants) och dess energiapplikationer. En klass av molekyler har syfte att utvidga och förbättra konceptet med molekylär E-plant energy storage (EPST). En annan klass av molekyler är avsedd för foto- och kemoelektriska molekyländringar mellan funktionella polymerer och trä. Molekylerna kommer att utvärderas via testkomponenter i laboratorieskala i samarbete med andra medlemmar i gruppen. Resultaten kommer möjliggöra konstruktion och utveckling av högpresterande material för energiomvandlingsenheter. Detta projekt syftar till att urskilja de parametrar som styr prestanda för konjugerade polymerbaserade fotokatalysatorer och jontransportmedia, för att upptäcka de underliggande funktionella mekanismerna. Resultaten kommer att fungera för att möjliggöra konstruktion och utveckling av högpresterande material för energikonvertering. Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Behörighet

Behörig till anställning som doktorand är bara den som antas eller redan har antagits till forskarutbildning. En lämplig bakgrund är civil- eller master-examen i kemi, fysik eller materialvetenskap med bakgrund inom organisk kemi av konjugerade polymerer eller polyelektrolyter. En lämplig kandidat ska vara motiverad och självständig med ett starkt intresse i forskning och grundforskning samt villig att arbeta i grupp.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

Lika villkor

Flertalet av våra doktorander inom ITN är män, därför ges kvinnor företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt

För mer information om anställningen:

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=9861&rmlang=SE

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner

Roger Gabrielsson, Postdoctor

+46 13 286603

rogka@ifm.liu.se


Annelie Westerberg, HR-partner

annelie.westerberg@liu.se