arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand inom kondenserad materians fysik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 november

 • Sök jobbet senast

  12 december

Om jobbet

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning


Forskarutbildningsämne: Fysik, inriktning Material- och nanofysik

Dynamik i kvantmateria


Kvantmaterial har väckt många nya idéer baserade på okonventionella korrelaterade, sammanflätade, och topologiska ordningar.

Korrelationer, sammanflätning och nya dynamiska ordningar bestämmer egenskaperna av kvantmaterial och visar sig naturligt i tidsdomänen. Vi letar efter en välkvalificerad doktorand som ska arbeta med dynamik i kvantmateria med inriktning på dynamiska supraledande tillstånd, udda-frekvenssupraledning, dynamisk multiferroisitet, och Dirac-material. Arbetet kommer ingå i det nyligen startade ERC Synergy Project på Hidden, Entangled, and Resonating Orders (HERO) (https://kth.varbi.com/center/tool/position/298635/edit/tab:2/checklist:Doktorand/syngergyhero.org

Bosoniska Dirac och Weyl material


Dirac-materia är material där lågenergiexcitations-spektrummet kan förklaras med hjälp av Dirac-materiaekvationen och har en linjär dispersion istället för den vanliga kvadratiska dispersionen. De mest välkända, och studerade, exemplen av Dirac materia är grafen, topologiska isolatorer (TIs), och nyligen upptäckta Weyl-metaller, i vilket Dirac-partiklarna är fermioniska (elektroner). Excitationerna kan också vara bosoniska, vilket har blivit fastställt i nyligen utfärdade teoretiska, och experimentella, rapporter om magnon-, plasmon-, polariton-, och fonon-Dirac excitationer. Vi letar efter en doktorand som kommer att jobba med både analytiska och numeriska verktyg på egenskaperna av magnetiska material eller supraledande Josephson-kopplingar och utöka klassen av Dirac-material. Arbetet kommer vara en del av Villum Centre of Excellence:s aktivitet på Dirac material (http://villumcdm.org/) och täcker ett brett arbete av Dirac-material  (https://kth.varbi.com/center/tool/position/298635/edit/tab:2/checklist:Doktorand/diracmaterials.org). 

Maskininlärning och data informatik


Den senaste tillväxten av beräkningskraft och den höga efterfrågan för förutsägelse av material öppnar nya vägar för att söka, klassificera, och förutse materiel genom att använda materielinformatik. Detta tillvägagångsätt lägger störst fokus på att utföra höggenomströmningsberäkningar (high-throughput computing) kombine     

Handledning: Doktoranden kommer att vara placerad vid Nordita (Nordic Institute for Theoretical Physics), som är ett samarbete mellan SU och KTH, och handledas av: Professor Oscar Tjernberg och Professor Alexander Balatsky.

Vi erbjuder


- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
- En obligatorisk inviduell studieplan för att stötta din utveckling inom ditt intresseområde.
- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
- Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.

Behörighet för antagning


För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå,
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Urval


För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbte. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt och
- analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen.

Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter


Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll


- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt


Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.