arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand - Hur påverkar klövvilt den biologiska mångfalden

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 december

 • Sök jobbet senast

  30 januari

Om jobbet

SLU löser riktiga problem, för en levande värld – och vi utmanar etablerad kunskap genom ett kritiskt tänkande och ett nyfiket, öppet perspektiv. Vår verksamhet omfattar växter, djur och människor i hela världen. Vår utgångspunkt är ofta den gröna sektorn med koppling till skog-, jord-, och vatten. Institutionen flr vilt, fisk & miljö ( VFM):s verksamhet är bärande delar av SLUs strävan att vara ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper. VFM bidrar till visionen genom utbildning, forskning och miljöanalys i samverkan med det omgivande samhället. Idag är SLU rankat som nummer ett i världen i skogsvetenskap och nummer fem i världen inom ekologi. Vår verksamhet påverkar och berör.

Arbetsbeskrivning:

Fram till för knappt hundra år sedan hade vi sommartid ett omfattande skogsbete av flera miljoner kor, hästar, får och getter i Sverige, medan skogsmiljöerna betades av några tiotusentals klövvilt året runt. Idag har vi ungefär en miljon klövvilt som söker föda i skogen, medan skogsbete med tamboskap däremot i princip upphört. Samtidigt ändras sammansättningen av klövviltsamhället genom att kronhjort, dovhjort och vildsvin expanderar norrut till områden som hitintills dominerats av älg och rådjur.

Doktorandprojektet kombinerar data från observationer på landskapsnivå med data från experimentella uthägnader för att studera hur klövviltets bete påverkar den biologiska mångfalden i svenska skogsekosystem. I vilken utsträckning fyller klövviltet den ekologiska nisch som tidigare upptogs av tamdjuren? Hur påverkar klövviltsamhällets sammansättning betestrycket på olika växter? Hotar täta stammar av klövvilt den biologiska mångfalden, eller upprätthålls ett betestryck som är positivt?

Genom pågående forskning och miljöanalys vid VFM förfogar vi över inventeringsdata från landskap i Kronoberg i söder till Norrbotten i norr, samt från etablerade uthägnader från Östergötland till Västerbotten. Data omfattar förekomst av foder, vilttätheter, foderutnyttjande och effekter på skogsbestånden. Nu vill vi kombinera detta med att samla in data på biologisk mångfald för såväl växter som djur.

Vi söker en doktorand som kan kombinera befintliga data med nya data på biologisk mångfald från våra olika studieområden, för att analysera orsakssambanden mellan betestryck och biologisk mångfald. Du kommer att vara med och samla in data i fält, samt koordinera arbetet med datainsamling genom vår inventeringspersonal inom projektet. Målet med doktorandprojektet är att öka den ekologiska förståelsen för betydelsen av olika betestryck, samt ta fram kunskap som kan användas inom flerartsförvaltningen av klövvilt och samförvaltningen av vilt-skog i multifunktionella landskap. Vi söker en person som vill kombinera grundläggande och tillämpad forskning.   

Kvalifikationer:

Du har en masterexamen, eller motsvarande, i naturvårdsbiologi, ekologi, eller ett nära relaterat ämnesområde. Ett starkt intresse för biologisk mångfald med taxonomiska kunskaper inom någon eller några artgrupper är meriterande, liksom erfarenhet av statistiska analyser av olika index för biologisk mångfald. Vi söker dig som är en kreativ och entusiastisk person med utmärkta kommunikationsfärdigheter i engelska (tal och skrift). Att behärska svenska, eller annat skandinaviskt språk, är starkt meriterande då många externa kontakter är på svenska.

Placering:           
Umeå

Försörjningsform:

Anställning som doktorand 4 års utbildning

Tillträde:

Förväntat startdatum 22-03-15 eller enligt överenskommelse

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2022-01-30.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida: www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Enligt avtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat