arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand inom Infrainformatik med fokus räddningssystem

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 maj

 • Sök jobbet senast

  6 augusti

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itn

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som doktorand inom Infrainformatik med fokus räddningssystem

Arbetsuppgifter
Frivillighet är ett område på snabb frammarsch i Sverige och världen, inte minst när det gäller räddningsinsatser och krishantering. Du kommer att vara involverad i programmet ”Effektiva Räddningsinsatser på Framtidens Skadeplats” som drivs av Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem (CARER), en tvärvetenskaplig centrumbildning vid LiU (https://liu.se/forskning/carer). Det specifika området för den utlysta tjänsten handlar om att använda frivilliga som förstainsatsaktörer på skadeplats med fokus på verksamhetsutveckling, systemutveckling, design och utvärdering av IT-stöd för frivilliga.

Du ges viss flexibilitet att själv utforma det specifika doktorandprojektet och förväntas samtidigt samarbeta med andra forskare vid institutionen och inom CARER. Du kan ha en bakgrund inom t ex systemutveckling, informationssystem, verksamhetsutveckling, kommunikations- och transportsystem, kognitionsvetenskap/människa-dator-interaktion eller datavetenskap.

I doktorandprojektet kommer både kvalitativa och kvantitativa metoder att användas, så kunskaper om såväl kvalitativ som kvantitativ forskningsmetodik är meriterande. Kunskap om domänen räddningssystem och krishantering är meriterande men ej nödvändig. Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.

Behörighet

Du har examen på magisternivå (alt. Civilingenjörsexamen) i till exempel systemvetenskap, kognitionsvetenskap, kommunikations- och transportsystem eller datavetenskap, eller avslutat kurser på avancerad nivå omfattande minst 60 högskolepoäng, varav minst 30 hp är uppsats/examensarbete. Alternativt har du fått väsentligen motsvarande kunskap på ett annat sätt.

Du förväntas ha mycket goda färdigheter vad gäller att kommunicera såväl muntligt som skriftligt på engelska. Förmåga att kunna läsa och förstå svenska är också nödvändigt.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet. 

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande

Lika villkor

Flertalet av våra doktorander inom institutionen är män, därför ges kvinnor företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

För mer information om anställningen:

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=16439&rmlang=SE

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

enligt centralt avtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat