arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand inom industriell ekonomi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 november

 • Sök jobbet senast

  15 december

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) stärker och utvecklar framtidens industri, näringsliv och samhälle genom ledande forskning, utbildning och nya innovationer. Vår utbildning och forskning spänner över ett brett spektrum av områden, från ekonomi och management till teknik och design. Vi är en institution som ser förnyelse, utveckling och innovation som en självklarhet för att stärka ett hållbart samhälle. Samverkan och dialog genomsyrar vår verksamhet och möjliggör för goda och utvecklande relationer med företag och andra organisationer. Det i sin tur bidrar till att våra studenter är högt eftertraktade och att forskningen kan nyttjas för ökad konkurrenskraft och ökad hållbarhet.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/iei

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar minst en anställning som
Doktorand i Industriell marknadsföring med inriktning mot hållbara affärsmodeller
med placering vid avdelningen för Industriell ekonomi vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) - (https://liu.se/organisation/liu/iei/indek).

Arbetsuppgifter

Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

I den aktuella anställningen som doktorand kommer doktoranden att arbeta i projekt som relaterar till hur företags affärsmodeller på olika sätt relaterar till utveckling av värdekedjor, hållbarhet, digitalisering, innovation, inköp samt hur marknader formas och utvecklas.

Hållbarhet och affärsmodellsinnovation i inköpsfunktionen
Företag skapar olika typer av nyttigheter vilket kan ske på ett mer eller mindre hållbart sätt. Under senare tid har det ur ett globalt perspektiv (t.ex. agenda 2030) varit ett ökat fokus på frågor som bl.a. hanterar hur människor behandlas och påverkas av produktion av varor och tjänster, även effekter på den biologiska mångfalden tas upp, inte minst kopplat till global uppvärmning. Detta fokus kommer att innebära ökade krav på en hållbar omställning för många företag. Detta projekt fokuserar på hur företag arbetar för att utveckla sina inköpsrelaterade affärsmodeller i relation till sina affärspartner. Inköpsfunktionen är speciellt viktig och komplex för att säkerställa en ökad grad av hållbarhet, inkluderande nya lösningar som stödjer en hållbar utveckling för olika intressenter och aktörer i globala värdekedjor. Det kan till exempel handla om en ökad spårbarhet av komponenters produktion och användning från råmaterial till använd och uttjänt produkt. Inom ramen för detta projekt samarbetar vi bland annat med Saab. Samtidigt ser vi även möjligheter att samarbeta med andra industriföretag och andra intressenter med ett intresse för denna typ av frågor.

Bakgrund

Den sökande bör ha en licentiatexamen med en inriktning relevant för forskarutbildningsämnet industriell marknadsföring (t.ex. industriell ekonomi, industriell marknadsföring eller annan likvärdig utbildningsprofil).

Tidigare dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat inom områden som relaterar till de annonserade inriktningarna ovan är meriterande. Likaså är erfarenhet av att ha använt kvalitativa och/eller kvantitativa vetenskapliga metoder såsom enkäter och intervjuer för att analysera drivkrafter och olika aspekter på ett företags utveckling av affärsmodeller kopplat till hållbarhet, värdeskapande och innovation. Meriterande för tjänsten är visa på en förmåga att kunna skriva och publicera vetenskapliga artiklar i akademiska tidskrifter.

Mycket goda kunskaper i både svenska och engelska är ett krav då doktoranden kommer att behöva använda bägge dessa språk för datainsamling, dokumentation och redovisning av resultat.

Behörighet

Behörig till anställning som doktorand är bara den som antas eller redan har antagits till forskarutbildning.

Förordnandetid

Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Denna anställning omfattar en forskarutbildning för senare del, dvs. den sökande ska uppvisa meriter motsvarande en licentiatexamen. Anställningstiden för den här anställningen motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Lön

Ingångslön för innehavare av doktorandanställning regleras utifrån en för institutionen lokalt avtalad lönestege.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb  

Ansökan

Ansökan ska innehålla en meritförteckning med dokumentation (kopior av betyg, intyg, publikationer, rekommendationsbrev mm.) samt ett introduktionsbrev som kortfattat motiverar ansökan och beskriver vilka meriter, kunskaper, erfarenheter och personliga egenskaper den sökande har som är av relevans för denna anställning.

Ansökningsförfarande

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 15 december 2021. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Enligt avtal.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat