arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand inom Hållbara system, inr. miljömanagement och miljöteknik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 juni

 • Sök jobbet senast

  8 augusti

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) stärker och utvecklar framtidens industri, näringsliv och samhälle genom ledande forskning, utbildning och nya innovationer. Vår utbildning och forskning spänner över ett brett spektrum av områden, från ekonomi och management till teknik och design. Vi är en institution som ser förnyelse, utveckling och innovation som en självklarhet för att stärka ett hållbart samhälle. Samverkan och dialog genomsyrar vår verksamhet och möjliggör för goda och utvecklande relationer med företag och andra organisationer. Det i sin tur bidrar till att våra studenter är högt eftertraktade och att forskningen kan nyttjas för ökad konkurrenskraft och ökad hållbarhet.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/iei

Vi söker nu en doktorand inom Hållbara system, med inriktning mot miljömanagement och miljöteknik

Innehavaren av anställningen är en del av Biogas Solutions Research Center (BRC), vilket är ett nationellt, transdisciplinärt excellenscentrum. I centret sker samproduktion av ny och relevant kunskap genom samarbete mellan olika vetenskapliga discipliner, och mellan forskare och praktiker från industri och offentliga organisationer. BRC bidrar bland annat med kunskap om var och hur biogaslösningar kan bidra till ökad resurseffektivitet. Inom centret samverkar forskare från två universitet – Linköpings Universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet – med representanter från cirka 50 privata och offentliga organisationer som involverar alla delar av biogassystemet. BRC finansieras av dessa universitet, partners samt Energimyndigheten. Samtliga doktorandanställningar som utlyses inom BRC kommer att formuleras så att de passar in i kompetenscentrets forskningsplaner och samtidigt återspeglar våra parters intressen, på så sätt säkrar vi långsiktig kompetensförsörjning till både industri och akademi.

Dina arbetsuppgifter

Biogassystem producerar biogas/biometan och biogödsel samtidigt som de kan leverera andra produkter och tjänster. Olika typer av biomassa används, vanligen i form av avfall eller restprodukter. Det finns en stor potential till utökad produktion både nationellt som internationellt. Biogaslösningar är normalt tvärsektoriella och involverar flera olika typer av privata och offentliga aktörer i olika typer av aktiviteter. Multifunktionaliteten gör att systemen parallellt kan adressera flera olika hållbarhetsutmaningar. Biogaslösningar kan ses som föregångare avseende cirkulära samhällslösningar och de är centrala för utvecklingen av en resurseffektiv bioekonomi.

Biogassystemens tvärsektoriella och multifunktionella natur gör dem komplexa att studera. Det leder till att relativt breda och avancerade systemstudier krävs för att förstå vilka roller som biogaslösningar kan spela samt vilken hållbarhetsprestanda som olika alternativa systemupplägg kan ha. Din forskning kommer att fokusera på hur denna prestanda kan utvärderas och involvera metodutveckling samt utvärdering av biogaslösningar i olika samhälleliga kontexter. Forskningen kommer att utföras i samarbete med andra doktorander, seniora forskare samt medverkande företag, regioner och kommuner.

Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och de forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid. BRC har ett tydligt inslag av forskarutbildning, vilket innebär att du som doktorand ingår i ett nätverk med andra doktorander.

Din arbetsplats

Avdelningen för Industriell miljöteknik är en tvärvetenskaplig forskargrupp med omkring 50 personer med bakgrund från många vetenskapliga områden, länder och kulturer. I forskning, samverkan och undervisning fokuseras hur hållbarhetsutmaningar kan hanteras och undvikas, exempelvis genom utveckling av effektivare system, organisationer, produkter och tjänster. Avdelningen industriell miljöteknik är indelad i fyra enheter, där tjänsten ligger inom enheten för Industriell och urban symbios.

Dina kvalifikationer

Du har avlagt examen på avancerad nivå på civilingenjörsprogram eller motsvarande, eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med inriktning mot hållbara system, eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Dokumenterad erfarenhet och kunskap som är meriterande för anställningen innefattar biogaslösningar, industriell symbios, systemanalys (metoder så som livscykelanalys och multikriteriaanalys för miljö, social och ekonomisk hållbarhetsanalys).

Anställningen kräver mycket goda kunskaper i engelska, i både tal och skrift, då doktoranden kommer att behöva använda engelska för datainsamling, dokumentation och redovisning av resultat. Mycket goda kunskaper i tal och skrift i svenska är särskilt meriterande för anställningen.

Genom anställningens karaktär som en del av ett kompetenscentrum där samproduktion av ny kunskap sker är det meriterande att ha god kommunikativ och pedagogisk förmåga.

Om anställningen

I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

 

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Lön enligt fastställd lönestege.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat