arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand inom Fullerenfria organiska solceller

 • Ort

  Linköping

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 juni

 • Sök jobbet senast

  1 september

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare av en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) bedriver såväl grundutbildning som forskning och forskarutbildning. Forskning är den dominerande verksamheten och den sker ofta i samverkan med företag och internationella partners. Vi är en av universitetets äldsta, mest välkända och största institutioner och omfattar fem samverkande vetenskapliga områden: biologi, kemi, materialfysik, tillämpad fysik samt teori och modellering.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ifm

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som

Doktorand inom Fullerenfria organiska solceller

med placering vid Institutionen för Fysik, Kemi och Biolog (IFM)

Arbetsuppgifter

Doktorandkandidaten kommer att fokusera på att förstå generering, rekombination och extraktion av laddningar hos fullerenfria OSC:er, och målet är att bana väg för en rationell utformning utav donator- och acceptormaterial för ytterligare förbättrad effektivitet.

Organiska solceller (OSC:er) är baserade på halvledande kolbaserade material som absorberar synligt ljus och omvandlar solenergi till elektrisk energi. Jämfört med kommersiella kiselsolceller har organiska solceller unika fördelar. De kan till exempel tillverkas genom billig tryckteknologi (organiska halvledare kan lösas i organiska lösningsmedel och därmed användas som bläck), de kan göras halvtransparanta i olika färger och kan användas arkitektoniskt genom att integreras i byggnader vilket ger både estetiska och miljömässiga fördelar. OSC:er har också en kortare återbetalningstid gällande energiåtgång vid tillverkning jämfört med andra solcellsteknologier (energi som behövs för produktion av OSC-enheter är återbetald efter sex månaders användning under typiska solljusförhållanden i norra Europa).

Organiska solceller har traditionellt varit begränsade av deras relativt låga effektivitet (cirka 10%). Situationen har dock förändrats avsevärt under de senaste åren med en nyligen rapporterad verkningsgrad på över 17%. Den viktigaste orsaken till denna signifikanta förbättring beror på att man tillämpat fullerenfria acceptormaterial. Trots de snabba framstegen gällande verkningsgraden är lite känt gällande fysiken och fotofysiken hos denna nya typ av fullerenfria solceller. 

Gruppen ledd utav Dr. Feng Gao, finansierad av ERC Start Grant, är en ung och snabbt växande forskningsgrupp. Gruppen jobbar för närvarande med fullerenfria organiska solceller, samt med perovskiter för optoelektronik. Genom nära samarbete med kemigrupper har vi demosntrerat de första fullerenfria OSC:erna med verkningsgrad på cirka 10% (se vår artikel i Advanced Materials och i Nature). Dessutom har vi visat att OSC:er utan fullerener kan fungera effektivt med liten energetisk skillnad mellan donator- och acceptormaterial (se vår artikel i Nature Energy and Nature Materials). För mer information hänvisas till vår översiktsartikel i Nature Materials.

Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning  och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Behörighet

Den sökande måste ha avslutat eller snart ha avslutat en masterexamen eller motsvarande inom fysik, materialvetenskap, kemi eller motsvarande. Det är en fördel att ha tidigare experimentell erfarenhet av vad som beskrivs under arbetsuppgifter ovan - i synnerhet halvledarfysik, organiska halvledare eller solceller. Goda färdigheter i spektroskopi och / eller programmering (PythonMatlab, LabView eller liknande) är fördelaktigt.

Behörig till anställning som doktorand är bara den som antas eller redan har antagits till forskarutbildning.

Förordnandetid

Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. 

Tillträde

Tidigast 1 oktober 2019.

Lön

Ingångslön för innehavare av doktorandanställning regleras utifrån en för institutionen lokalt avtalad lönestege.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.  

Ansökningsförfarande

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 1 september 2019. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner

Feng Gao, Universitetslektor

+46 13 28 68 82

feng.gao@liu.se