arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand inom forskningsämnet Skogspatologi; Kemisk ekologi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  21 augusti

 • Sök jobbet senast

  18 oktober

Om jobbet

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
SLU är ett av världens högst rankade universitet inom flera ämnesområden, och är rankat #1 inom skogsvetenskap (CWUR). Vi är en tvärvetenskaplig institution, där vi forskar och undervisar i många ämnen som berör uthålligt skogsbruk. Vårt arbete har global relevans, men vi har särskild expertis vad gäller frågor som rör det sydsvenska landskapet. Våra forskningsområden inkluderar skogsskötsel, skoglig ekologi, patologi, policy och planering. Vi samarbetar med olika typer av avnämare och sprider aktivt våra forskningsrön till berörda aktörer. Våra kurser på grund och avancerad nivå behandlar samtliga ovannämnda områden.

Doktorand inom forskningsämnet Skogspatologi; Kemisk ekologi
Innehållsbeskrivning:
Vi erbjuder en spännande möjlighet för en motiverad doktorand inom gränssnittet mellan kemi och skogspatologi. Detta uppnås genom att studenten utvecklar vetenskaplig kunskap om kvantitativa fenotypiska egenskaper hos skogsträd som indikatorer på närvaro av främmande invasiva skadedjur och patogener och genom att utveckla snabba och exakta, icke-destruktiva detekteringsmetoder, baserade på biogena flyktiga organiska föreningar (BVOC) fingeravtryck. BVOC är kemikalier som släpps ut av antingen skadedjur eller patogener, eller av den sjuka värdväxten, och som kan upptäckas med avancerade analytiska kemitekniker. Ett eller flera korta forskningsutbyten med ett partneruniversitet i Europa och / eller Nordamerika planeras.

Kvalifikationer:

Sökande till tjänsten måste:
 • Ha avslutat en masterutbildning inom lämpligt fält (inom kemi, biokemi, molekylär biologi, materialvetenskap eller liknande ämne).
 • Ha ett starkt intresse för, och allmän expertis inom, biokemi / molekylärbiologi, specifikt interaktioner mellan skadegörare och värdväxt.
 • Ha kunskap om avancerade kemiska analyser (GC-MS, I-MS); erfarenhet av spektroskopisk karaktärisering med användning av dessa tekniker är meriterande.
 • Ha kunskap om, eller vilja att lära sig, att utföra mätningar av VOCs.
 • Ha möjlighet att resa till internationella samarbetspartners på kortvariga forskarutbyten för experimentellt arbete under projektperioden (notera att resekostnader för doktoranden kommer att täckas).
 • Ha erfarenhet av att arbeta i fält och i laboratoriemiljö.
 • Ha intresse för tvärvetenskaplig forskning, entusiasm och vetenskaplig nyfikenhet. 
Till ansökan bifogas curriculum vitae, kopior av betyg och utskrifter av akademiska uppgifter, länk till, eller kopia av masteruppsats och två listade referenser med e-postadresser. Till ansökan ska också en skriftlig motivation eller reflektion på högst en A4-sida bifogas, skriven på engelska. I motivationstexten ska studentens personliga intresse för ämnet inom tjänsten, såväl som skogspatologi och kemisk ekologi generellt diskuteras.

Placering:           
Alnarp

Försörjningsform:

Anställning som doktorand (4 års utbildning) 

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2019-10-18.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.