arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand inom forskarskolan i datavetenskap (CUGS)

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 juni

 • Sök jobbet senast

  6 augusti

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga.Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för datavetenskap (IDA) grundades 1983 men våra rötter går tillbaka till tidigt 1970-tal. Det är en av de största datavetenskapliga institutionerna i norra Europa.

Vår forskning täcker ett brett spektrum av områden, från grundläggande datavetenskap till tillämpade områden. Den omfattande forskningen påverkar även vår grund- och forskarutbildning, vilket leder till att vi ger kurser inom flertalet civil- och högskoleingenjörsprogram, samt programmen inom innovativ programmering, kognitionsvetenskap och statistik.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ida

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar upp till en (1) anställning som
Doktorand inom Datalogi - Spelifiering och forskarskolan i datavetenskap (CUGS)
med placering vid Institutionen för datavetenskap.

Arbetsuppgifter


Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Beskrivning av doktorandprojekt - Spelifiering:

Spelifiering (gamification) innebär att man använder principer och tekniker från spelområdet för att addera spelliknande funktioner i applikationer som inte kräver dessa funktioner. En utbildningsapplikation kan till exempel införa element som tidsbaserade utmaningar, konkurrens och tilldelning av poäng eller priser för att uppmuntra eleverna att lära sig snabbare eller mer fullständigt. Inom hälso- och sjukvården kan samma tekniker användas för att uppmuntra användare av en applikation att förvärva hälsosamma vanor som regelbunden träning eller en hälsosam kost. I allmänhet är målet med spelifiering att motivera användarna av ett program att engagera sig mer eller göra det roligare att slutföra en serie uppgifter.

Under de senaste åren har ett antal kommersiella träningsspel (exergames) utvecklats som har visat sig ge positiva hälsoeffekter. Dessa spel är vanligtvis aktiva videospel där spelarna får visuell, ljud- och /eller taktil feedback i rörelseövervakande system. Träningsspel som har haft kommersiell framgång inkluderar Xbox 360 Kinect, Pokémon Go och Beat Saber. Studier av användningen av denna typ av spel för olika grupper (t.ex. barn, vuxna och äldre) har visat att deltagarna gynnades på ett antal olika sätt, t.ex. lärande, hälsa, välmående.

Detta projekt syftar till att undersöka och utvärdera genomförbarheten och den potentiella effekten av att använda spelifiering inom applikationsområden relaterade till till exempel lärande, hälsa och välbefinnande. Projektet kan omfatta en kombination av följande aktiviteter:
 • Studier av spel och spelarupplevelser
 • Övertygande och motiverande design
 • Användning av virtuell verklighet (VR), förstärkt verklighet (AR) eller en kombination av dessa
 • Innovation inom interaktionsteknik, visualisering och återkopplingsteknik samt inom spelkontroller

Behörighet

För att kunna antas som doktorand krävs grundläggande behörighet inom exempelvis datavetenskap, datorsystem, matematik eller informationsteknik. Grundläggande behörighet har den som uppfyller något av följande krav:

- avlagt examen på avancerad nivå

- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå
- den som utom eller inom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

CUGS kräver därutöver


- att doktoranden behärskar engelska i både tal och skrift och förståelse
- att doktoranden är van vid både självständigt arbete och arbete i grupp

Tidigare forskningserfarenhet (t.ex. i samband med examensarbete) är en önskvärd merit.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande

Lika villkor

Flertalet av våra doktorander inom Institutionen för datavetenskap är män, därför ges kvinnor företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

För mer information om anställningen:

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=16749&rmlang=SE

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Lön regleras utifrån en för institutionen lokalt avtalad lönestege.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat