arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand inom förnybar energi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  21 maj

 • Sök jobbet senast

  30 juni

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Elektrifiering och digitalisering tillhör framtidens största områden för omställning till hållbara samhällen.

Institutionen för elektroteknik bedriver framgångsrik forskning och utbildning inom dessa områden – däribland förnybara energikällor och elfordon, industriell IoT, 5G kommunikation och trådlösa sensornät men även smarta elektroniska sensorer och medicinska system. Institutionen för elektroteknik är en internationell miljö med ca 130 medarbetare som bidrar till viktiga tekniska energi- och hälsoutmaningar vid Ångströmlaboratoriet.

Tjänsten kommer att vara placerad vid avdelningen för Elektricitetslära, vid institutionen för Elektroteknik. Avdelningen för Elektricitetslära representerar Sveriges ledande forskargrupp inom förnybar energiomvandling, och är en av de främsta grupperna inom marin energi i världen. Den globala omställningen till fossilfria och förnybara energikällor är anledningen till varför teknologi för förnybar energi måste utvecklas, och avdelningen har aktiv forskning inom flera nyckelområden inom förnybar energi, som vind-, våg-, tidvatten- och vattenkraft.

Inom vågkraft har avdelningen framgångsrikt utvecklat och sjösatt fjorton vågkraftverk och två bottenställverk, med en sammanlagd drifttid av nästan tre år. Vågkraftverken testas och körs vid avdelningens testanläggning utanför Lysekil. Ett marin strömkraftverk har installerats på forskningsanläggningen i Söderfors. Läs mer på https://www.teknik.uu.se/elektricitetslara

Projektbeskrivning: Doktorandprojektet kommer fokusera på olika aspekter inom nätanslutning och energihantering för system med flera förnybara energikällor, nämligen olika kombinationer av vind-, våg- och solkraft. Doktoranden kommer studera olika systemlayouter i syfte att tillhandahålla el av högt kvalité och nödvändiga stödfunktioner för att säkerställa en stabil drift. Inom projektet kommer styrningsverktyg att utvecklas för att möjliggöra ökad prestanda av olika kombinationer av havsbaserade förnybara energikällor. Med hjälp av simuleringar och realtidsanalyser ”hardware”- och software-in-the-loop ska styrsystemets inverkan analyseras och nödvändiga avhjälpande åtgärder utvärderas. Både mjukvara och hårdvara kommer att utvärderas. Målet med projektet är att förbättra och stödja elnätet och underlätta nätanslutning av havsbaserade förnybara energikällor.

Arbetsuppgifter: Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojektet som forskarutbildningskurser. Doktoranden kommer att bygga vidare på tidigare gjorda arbeten inom gruppen och kommer att utföra projektet i nära samarbete med handledare och andra medlemmar i forskargruppen samt nationella och internationella utvecklare, vilket ger projektet en stark internationell prägel. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kvalifikationskrav: 

- Civilingenjörsexamen eller motsvarande enligt ovan inom området elektroteknik, energisystem, teknisk fysik eller liknande.
- Mycket goda kunskaper i engelska och svenska, i tal och skrift.
- Praktisk erfarenhet av experimentellt arbete inom kraftelektronik eller elektroteknik anses särskilt meriterande. Industriell erfarenhet är också meriterande.

Ansökningsförfarande: Ansök via länken nedan. Ansökan ska innehålla ett brev där du kort beskriver dig själv och dina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som du önskar åberopa.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: September 2021 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Irina Temiz, irina.temiz@angstrom.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 30 juni 2021, UFV-PA 2021/2198.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: 2021-09-01 Visstidsanställning