arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand inom experimentell klinisk genetik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 oktober

 • Sök jobbet senast

  25 oktober

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för laboratoriemedicin (ILM) är en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Vi bedriver ledande forskning inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning.

Avdelningen för klinisk genetik är en stark forskningsmiljö inom cancergenetik och innefattar 8 forskargrupper.

Inom professor Fioretos forskargrupp bedrivs translationell forskning med fokus på maligna blodsjukdomar. Forskarguppen använder sig av olika sekvenseringstekniker (nya generationens sekvenseringsteknik, NGS) och bioinformatiska analyser för att kartlägga genetiska förändringar i sjuka blodcancerceller och av avancerade experimentella system för att förstå mekanismerna bakom uppkomsten av leukemi och för att utveckla nya behandlingsstrategier.

Arbetsuppgifter


Den övergripande målsättningen med aktuellt doktorandprojekt är att studera leukemiceller med singel-cell sekvenseringsanalys för att bättre förstå den cellulära heterogenitet som förekommer vid akuta leukemier och för att på sikt förbättra diagnostik, uppföljning och behandling av dessa sjukdomar. Vidare kommer en känslig sekvenseringsbaserad metod att utvecklas för att möjliggöra studier av kvarvarande mutationer efter given behandling.  Huvudsakliga arbetsuppgifter består i att isolera leukemiceller med flödescytometri och utveckla metoder/protokoll för singel-cell RNA-sekvensering. I ansvarsområdet ingår också att utveckla bioinformatiska arbetsflöden för analys av erhållna datamängder. Arbetsuppgifterna kommer att utföras i nära samarbete med övriga forskare inom forskargruppen.  

Kvalifikationer


Följande kunskaper och erfarenheter utgör krav för att på bästa sätt kunna tillgodogöra sig den aktuella forskarutbildningen.

Den sökande ska ha kunskap och erfarenhet av:

- laborativt arbete inom den nya generationens sekvenseringsteknik
- single-cell RNA-sekvensering
- olika programmeringsspråkkunskaper, t.ex. i MatLab och/eller R.

Då den experimentella delen av arbetet bedrivs enskilt och tillsammans med medarbetare i forskargruppen är god förmåga att arbeta självständigt och i team viktigt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Meriterande


Utöver de formella kraven för behörighet för antagning till forskarutbildning och övriga angivna krav är följande meriterande:

- Dokumenterad utbildning inom programmering och bioinformatik.
- Kunskaper om normal blodbildning och genetiska förändringar vid blodcancer och dess följdverkningar.

Behörighet


Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund


Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor


Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.