arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand inom ett interventionsprojekt för förlossningsrädsla

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 september

 • Sök jobbet senast

  1 oktober

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Institutionen för kvinnors och barns hälsa bedriver forskning, forskarutbildning och undervisning inom reproduktiv hälsa, gynekologi, obstetrik, internationell kvinno- och mödrahälsovård, perinatalmedicin, pediatrik, global hälsa, kvinnomedicin och klinisk psykologi.

Forskningen bedrivs inom tolv forskargrupper. Mer information om institutionen finns på http://www.kbh.uu.se/.

Projektbeskrivning: Det övergripande målet med projektet är att utveckla och undersöka genomförbarheten och acceptansen av en föräldraförberedande intervention i syfte att minska blivande föräldrars förlossningsrädsla. I projektet ingår både kvalitativa och kvantitativa datainsamlingsmetoder för att få förståelse för föräldrars upplevelser samt hälso- och sjukvårdspersonalens erfarenheter av stöd för föräldrar med förlossningsrädsla. Projektet bygger på tidigare forskning i Sverige, utfört av handledarna.

Projektet leds av docent Margareta Johansson och kommer att genomföras i samarbete mellan forskare inom Klinisk psykologi, Genusvetenskap samt Kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet och Karolinska Institutet.

Projektet ingår i Uppsala universitets centrum för kvinnors psykiska hälsa- Women’s Mental Health during the Reproductive lifespan, WoMHeR som ett av 16 doktorandprojekt i en forskarskola. Alla doktorandprojekt är inom områden relevanta för kvinnors psykiska hälsa under de reproduktiva åren. Varje projekt är tvärvetenskapligt och har handledare från minst två av Uppsala universitets vetenskapsområden. För mer information se: https://uu.se/forskning/womher/

Arbetsuppgifter: Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier. Övrig tjänstgöring vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa som avser utbildning och/eller administrativt arbete kan förekomma (max 20 %) vid heltidsarbetet vilket förlänger anställningen med motsvarande tid.

Doktoranden förutsätts aktivt delta i WoMHeR:s forskarskola och verksamheten som bedrivs inom Institutionen för kvinnors och barns hälsa. Inriktningen för det avhandlingsprojekt som ska bedrivas inom denna anställning ska ligga inom det brett definierade området medicinsk vetenskap.

Arbetet innefattar att utveckla en föräldraförberedande intervention för blivande föräldrar med förlossningsrädsla genom att följa Medical Research Council (MRC):s ramverk för komplexa interventioner. Vidare pilottesta interventionens genomförbarhet och studera acceptansen av interventionen.

Kvalifikationskrav: Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans inom forskningsområdet reproduktiv hälsa, så som barnmorskeutbildning, medicin, psykologi eller folkhälsovetenskap, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Vi söker en motiverad doktorand med initiativförmåga och dokumenterad god förmåga att arbeta självständigt. Den sökande ska vara noggrann och strukturerad samt ha social kompetens och samarbetsförmåga. Den sökande behöver ha dokumenterad god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska och engelska är nödvändig.

Mer information om behörighetskrav, utbildning på forskarutbildningsnivå och antagnings-bestämmelser finner du på: http://www.medfarm.uu.se. För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning.

Önskvärt/meriterande I övrigt: En mastersexamen inom för anställningen relevant område, t.ex. reproduktiv hälsa, beteendevetenskap, hälsovetenskap, klinisk psykologi, vårdvetenskap. Meriterande är erfarenhet av arbete med blivande/nyblivna föräldrar samt studier inom mångfald och genus. En god förmåga att arbeta med olika programvaror såsom Microsoft Word, Excel, Outlook, och PowerPoint samt kunskap av olika kvalitativa och kvantitativa analysmetoder med olika program såsom SPSS, feasibility och pilotstudier och randomiserade kontrollerade studier.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett personligt brev (max 2 sidor) där du beskriver: (A) varför du önskar bli doktorand inom Uppsala universitets centrum för kvinnors psykiska hälsa- Women’s Mental Health during the Reproductive lifespan (WoMHeR) och (B) eventuell tidigare erfarenhet av forskning.

Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Inkludera också kontaktinformation (namn, e-postadress och telefonnummer) till två, helst akademiska, referenser. Du bör även bilägga kopior av relevanta examensbevis och kursutdrag. Ansökningarna bedöms enligt behörighet, personlig lämplighet och tidigare erfarenhet av forskning och erfarenhet inom relevanta områden. Intervjuer och arbetsprover kommer att utgöra en del av urvalsprocessen.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2020-12-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl. HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Margareta Johansson, tel. 070 241 52 75, margareta.johansson@kbh.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 1 oktober 2020, UFV-PA 2020/3098.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: 1 december Visstidsanställning