arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand inom elektroniskt trä

 • Ort

  Norrköping

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 november

 • Sök jobbet senast

  16 december

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat på grund av en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itn

Linköpings universitet

ledigförklarar en anställning som Doktorand i Tillämpad Fysik med inriktning mot organisk elektronik, vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, Campus Norrköping. Doktorandtjänsten är associerad till Wallenberg Wood Science Center (WWSC) som är ett gemensamt forskningscenter med forskningsgrupper från KTH Kungliga Tekniska Högskolan, Chalmers Tekniska Högskola och Linköpings Universitet, med basfinansiering från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. 

Arbetsuppgifter

Ditt doktorandprojekt är inom området Wood template electronics. För närvarande bygger de flesta elektroniska cellulosa-baserade material på mikro- eller nanocellulosa i kombination med elektroaktiva material. Ditt fokus kommer att vara på att realisera denna typ av materialkombination direkt i själva träet, i form av träflisor. Förbehandling av träet måste göras för att göra det poröst och avlägsna oönskade komponenter såsom lignin. Därefter kan träet funktionaliseras med (halv)ledande polymerer eller molekyler som är katalytiskt eller optiskt aktiva. Materialen ska karakteriseras på molekylär nivå med spektroskopiska och mikroskopiska metoder.

Forskningsaktiviteterna kommer att innefatta följande: Utveckling av metoder för de-lignifiering av trä med målet att maximera porositet och ytarea. Undersökning och utveckling av metoder för funktionalisering, innefattande vätning, högtrycksbehandling, polymerisering in situ, med mera. Elektrisk och elektrokemisk karakterisering av de resulterande materialen. Mätning av materialegenskaper med metoder såsom mekanisk testning, SEM, BET, FT-IR och NMR. Tillverkning av fungerande organiskt elektroniska komponenter med de nya materialen, såsom superkondensatorer, transistorer, eller katalytiska material.

Det experimentella arbetet kommer att utföras i huvudsak vid forskningslaboratorier på Campus Norrköping och på Printed Electronics Arena Manufacturing vid samma campus. Ett nära samarbete med WWSC-kollegor på KTH kommer också att krävas i projektet.

Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Behörighet

Behörig till anställning som doktorand är bara den som antas eller redan har antagits till forskarutbildning. En lämplig bakgrund för tjänster är en civil- eller master-examen i materialvetenskap, nanoteknologi, teknisk fysik, elektroteknik eller bioteknik. Forskningen vid LOE bedrivs huvudsakligen på engelska i en internationell miljö, så goda färdigheter i engelska är önskvärt.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

Lika villkor

Flertalet av våra doktorander inom ITN är män, därför ges kvinnor företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

För mer information om anställningen:

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=9813&rmlang=SE

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner

Isak Engquist, Universitetslektor

+46 11 363401

isak.engquist@liu.se


Annelie Westerberg, HR-partner

annelie.westerberg@liu.se