arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand inom elektroniska växter

 • Ort

  Norrköping

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 november

 • Sök jobbet senast

  16 december

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat på grund av en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itn

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som
Doktorand inom elektroniska växter

Arbetsuppgifter

Doktorandstudenten kommer forska inom området Elektroniska växter med ett projekt anslutet till Wallenberg Wood Science Center. Elektroniska växter är ett nyetablerat forskningsområde, utvecklat av Laboratoriet för Organisk Elektronik, som fokuserar på elektronisk samspel med levande växter.

Doktoranden kommer att fokusera på direkt påverkan av rötter med elektroniska- och tekniska material för funktionalisering av träkomponenter, såsom xylem, medan växten växer. Doktoranden ska studera effekten av elektroniska funktioner och stimulering av tillväxt med fokus på träutveckling samt undersöka användningen av funktionaliserat trä i system, bränsleceller och in vivo - bioreaktorer. Forskningen kommer i första hand att vara av experimentell karaktär, inklusive karaktärisering av materialkomponenter och växtintegration. Verksamheten kommer att omfatta litteraturbedömning, laborativt arbete samt att skriva och kommunicera de vetenskapliga resultaten.

Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Behörighet

Behörig till anställning som doktorand är bara den som antas eller redan har antagits till forskarutbildning. En lämplig bakgrund för tjänster är en civil- eller master-examen inom fysik, materialvetenskap, fysikalisk kemi, bioteknik eller likvärdigt. Intresse för växter är obligatoriskt. Du som söker bör vara driven, kreativ och starkt självgående med utmärkta problemlösningsegenskaper. Du bör kunna arbeta effektivt både själv och tillsammans med andra forskare i en tvärvetenskaplig miljö. På LOE arbetar vi i en internationell miljö där största delen av kommunikationen sker på engelska, därför bör du ha goda kommunikativa egenskaper och god kunskap i engelska. Tidigare erfarenhet inom forskning är meriterande.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

Lika villkor

Flertalet av våra doktorander inom ITN är män, därför ges kvinnor företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt

För mer information om anställningen:


Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner

Eleni Stavrinidou, Assistant professor

+ 46 700 89 62 0

eleni.stavrinidou@liu.se


Annelie Westerberg, HR-partner

annelie.westerberg@liu.se