arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand inom Elektro- och systemteknik med inriktning mot reglerteknik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 maj

 • Sök jobbet senast

  7 juni

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för systemteknik (ISY) är central inom olika ingenjörsutbildningar både vad gäller baskunskaper och tillämpade kurser. Forskningen baseras främst på industriella behov och spänner från helt grundläggande frågor till mera applikationsnära frågor.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/isy

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar 1-3 anställningar som
Doktorand inom Elektro- och systemteknik med inriktning mot reglerteknik
med placering vid Institutionen för systemteknik

Arbetsuppgifter

Avdelningen för reglerteknik vid Linköpings universitet bedriver forskning inom områden som sensorfusion, lärande reglering, och optimering. Det finns idag utrymme för att utöka verksamheten med upp till tre doktorander inom det kombinerade forskningsområdet sensorfusion och maskininlärning. Mer specifikt, inom ramen för tre forskningsprojektet, kommer forskningsfrågor kopplade till spårning och lokalisering av människor, djur och fordon på land, inomhus, och under vatten att studeras. Forskningen innehåller både teoretiska och tillämpningsorienterade utmaningar och det finns stora möjligheter att styra balansen mellan de två inriktningarna utifrån egna intressen. Avdelningen för reglerteknik har ett nära samarbeta med ett flertal utländska universitetet och industripartners och det finns därför goda möjligheter för forskningsvistelser utomlands och i industrin.

Som doktorand ägnar du dig främst åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20 % av heltid.

Behörighet

Behörig till anställning som doktorand är bara den som antas eller redan har antagits till forskarutbildning.

Förordnandetid

Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. 

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Lön

Ingångslön för innehavare av doktorandanställning regleras utifrån en för institutionen lokalt avtalad lönestege.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se www.liu.se under lediga jobb.  

Ansökningsförfarande

Du söker denna anställning på länken https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=13394&rmlang=SE

Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 7 juni. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Lika villkor

Flertalet av våra doktorander inom Institutionen för systemteknik är män, därför ges kvinnor företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Lön enligt institutionens avtalade lönestege för doktorander.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat