arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand inom distribuerade datorsystem

 • Ort

  Luleå

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 maj

 • Sök jobbet senast

  9 juni

Om jobbet

Avdelningen för Datavetenskap vid Institutionen för System- och rymdteknik vid Luleå tekniska universitet (LTU) söker en doktorand inom ämnet Distribuerade datorsystem för att arbeta med mjukvaruarkitekturer för effektiva distribuerade liggare.

Du kommer att arbeta inom ett drivet team som bedriver forskning inom mjukvarusystem, distribuerade system, mobila nätverk och Internet-baserad kommunikation. Doktorandtjänsten kommer att leda till eftertraktad kompetens och ge dig som forskare möjlighet att arbeta i en kreativ forskningsmiljö både vid LTU och i de organisationer och företag vi samarbetar med.

Ämnesbeskrivning

Distribuerade datorsystem omfattar distribuerande system och mobila nätverk som möjliggör mobilitet, ambiens och interaktivitet för datorer, data, programvara och användare.

Forsknings- och innovationsprojekt
Doktorandprojektet kommer att drivas inom och finansieras av DIT4BEARS[1] som är ett samverkansprojekt inom Kolarctic-programmet som universitetet kommer att starta tillsammans med parter i Ryssland, Finland och Norge. Projektet har fokus på att stödja utvecklingen bos regionens företag med innovativa och nydanande IT-lösningar med tyngdpunkt hos små- och medelstora företag.

Projektbeskrivning

Projektet har det vetenskapliga syftet att studera hur smarta identiteter kan realiseras med teknik kring distribuerade liggare. Teknologier som studeras är olika typer av blockkedjor och hashade grafer i kombination med andra typer av distribuerade system. En utmaning är resurseffektivitet, speciellt för att åstadkomma konsensus, men även för att kunna skala upp till hantering av stora mängder data. Lösningar ska sättas i olika applikationsområden, implementeras främst i mjukvara och utvärderas med simulering, men kan i princip omfatta stora system med flera datacenter och en mångfald av heterogena i fält distribuerade hårdvaruenheter. Tillämpningar och användningsfall kommer diskuteras med företagen som är involverade i forsknings- och innovationsprojektet DIT4BEARS1 enligt ovan.

Projektet kommer att bedrivas vid LTUs campus i Luleå.

Arbetsuppgifter

Du kommer att delta i aktiviteter inom forsknings- och innovationsprojektet DIT4BEARS1. Du läser kurser samtidigt som du utför avhandlingsarbete i form av ex. litteratur-, artikel-, design-studier, konstruktions- och programmeringsuppgifter, teoriframtagning, analyser och presentationer. Forskningsområdet är multidisciplinärt och av både vetenskaplig och tillämpad natur. Vetenskapligt arbete presenteras på engelska i artiklar i vetenskapliga tidskrifter och vid internationella konferenser. Även undervisning och annan tjänstgöring vid avdelningen och/eller institutionen förekommer för doktorander, vilket är begränsat till max ett år av den totala tiden om maximalt fem år.

Kvalifikationer

Vi letar efter en begåvad, analytisk och motiverad kollega som både ensam och i samarbete med andra kan utföra avancerad forskning i vår forskningsgrupp. Du bör ha civ.ing./master examen inom datateknik eller motsvarande. Den sökande bör ha goda kunskaper i programvaruutveckling och datalogi, samt goda kunskaper i muntlig och skriftlig kommunikation på engelska. Extra kunskaper inom matematik, datorsäkerhet och kryptering är meriterande, men inte ett krav. Det är också meriterande om du har tidigare erfarenhet av forskning och publikationer.

Se även: Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

Information
För ytterligare information är du välkommen att kontakta Biträdande professor Olov Schelén, email olov.schelen@ltu.se, Biträdande professor Karl Andersson, email karl.andersson@ltu.se eller Universitetslektor Robert Brännström, avdelningschef, email robert.brannstrom@ltu.se.

Fackliga representanter: SACO-S Christer Gardelli, 0920-49 1809 christer.gardelli@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Generell information för sökande: https://www.ltu.se/ltu/Lediga-jobb/Fakta-for-sokande

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, öppenhet, samarbete, tillit och ansvar.

Ansökan

Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Kopior (upp till 3) av tidigare publicerade vetenskapliga artiklar kan bifogas. Ansökan samt kopia av examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: LTU-1534-2019

Sista ansökningsdag: 9 juni 2019

[1] Disruptive Information Technologies for Barents Euro-Arctic Region