arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand inom distribuerad och prediktiv reglerteknik (WASP)

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 juni

 • Sök jobbet senast

  30 juni

Om jobbet

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning


Forskarutbildningsämne: Elektro och system-teknik

Avdelningen för reglerteknik är verksam i utbildning, forskning och samverkan inom modellering, identifiering, reglering, lärande och optimering av dynamiska system.

Detta innefattar allt från klimatsmarta energisystem till självkörande bilar. Mycket av forskningen bedrivs inom EU-projekt och inom den tvärvetenskapliga forskningsmiljöerna WASP och SRA TNG/Techlab. Forskningsgruppen har framgångsrikt erhållit finansiering från bl. a. ERC, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Vetenskapsrådet, SSF och VINNOVA.

Tjänsterna stöds av Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP), financierad av Knut and Alice Wallenberg stiftelse. Doktoranden kommer att kunna delta i WASP-AS forskarskola.

Vi söker upp till 3 doktorander vars doktorandtjänst är inom prediktiv reglering av distribuerade system. Den framgångsrika kandidaten eller kandidaterna kommer att arbeta i en mycket dynamisk forskarmiljö som fokuserar på nya designmetoder för distribuerad modell-baserad prediktiv reglering och beslutsfattande av multi-agent-system. Tjänsten är kopplade till följande områden:

1) Distribuerad händelsebaserad modellprediktiv reglering. Målet är att utveckla metoder för distribuerad MPC som tar hänsyn till kommunikationsbegränsningar genom lämpliga händelsesbaserade strategier.

2) Koordinering av samverkande robotar. Målet är att utveckla regler- och planeringsmetoder för heterogena flerrobotsystem med olika egenskaper. Robotarna/farkosterna kan ha olika dynamik och fungera tillsammans både i luft-, mark- och hav.

Vi erbjuder


- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
- En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
- Livslångt nätverk i form av https://www.kth.se/alumni.
- En arbetsplats med https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/personalformaner-kth-for-mig-1.365793 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915.
- Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.

Behörighet för antagning


För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå,
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
- De sökande förväntas inneha eller snart ha en civilingenjörs- eller magisterexamen inom något av följande (eller liknande ämnen): Elektroteknik, Teknisk fysik, Farkostteknik, Systemteknik och robotik, Tillämpad matematik. Specialisering inom Reglerteknik är en merit.

Urval


För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt och
- analysera och arbeta med komplexa frågor.

De valda sökanden behöver ha en utmärkt akademisk meritlista, välutvecklade analytiska färdigheter samt färdigheter i problemlösning. Vi söker starkt motiverade kandidater som kan arbeta självständigt. Goda engelskakunskaper i tal och skrift är nödvändiga för att publicera och presentera forskning.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen


Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter


Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll


- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt


Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner

Felicia Gustafsson

rekrytering@eecs.kth.se


Dimos Dimarogonas

dimos@kth.se


Bo Wahlberg

bo@kth.se


Karl H Johansson

kallej@kth.se