arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand inom design av människocentrerad AI för hälsa och välbefinnande

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  9 september

 • Sök jobbet senast

  30 september

Om jobbet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Vi söker en kandidat som har ett multi- och tvärvetenskapligt forskningsintresse där ett människocentrerat perspektiv på AI är i fokus.

För att vara behörig till anställningen så har du en bakgrund inom något av dessa områden: Arbetsterapi, Etnologi, filosofi, fysioterapi, informatik och/eller omvårdnad.

Anställningen är en del av Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program on Humanities and Society (WASP-HS), som syftar till att förverkliga excellent forskning och utveckla kompetens om konsekvenserna och utmaningarna av artificiell intelligens och autonoma system för mänskligheten och samhället. Detta tioåriga program initieras och finansieras av Marianne och Marcus Wallenberg Foundation (MMW) med 660 miljoner kronor. Utöver detta får programmet stöd från samverkan med industrin och från deltagande universitet. För mer information om forskningen och andra aktiviteter som bedrivs inom WASP-HS, https://wasp-hs.org/sv/

Doktoranden kommer att delta i WASP-HS forskarskola som leds av framstående forskare inom området. Forskarskolan ger grundläggande kunskaper, perspektiv och insyn i aktuell forskning inom de olika disciplinerna. Genom ett ambitiöst program med forskningsbesök, partneruniversitet och gästföreläsare stöder forskarskolan aktivt bildande av ett starkt tvärvetenskapligt och internationellt nätverk mellan doktorander, forskare och praktiker inom området. Det ger därmed ett mervärde utöver de befintliga doktorandprogrammen vid partneruniversiteten, vilket ger unika möjligheter för deltagarna.

Forskningsinriktning

AI-baserade system spelar en allt viktigare roll i vår vardag. Människocentrerad AI-forskning fokuserar på att samarbeta med människor, förbättra den mänskliga förmågan och ge människor möjlighet att bättre uppnå sina mål. Detta inkluderar frågor som hur individer kan påverka och samarbeta med AI-baserade system, i deltagande designprocesser och som en del av vardagen; vilka risker som kan uppstå när det gäller självbestämmande och autonomi och hur de kan mildras; hur förtroende, transparens och känsla av kontroll kan främjas; och hur individer relaterar socialt, kulturellt och känslomässigt till AI-system i deras vardag. Mot bakgrund av detta förväntas doktoranden utforska AI med betoning på människan. Målet med forskningen är att utveckla kunskap relaterad till människocentrerad AI tillsammans med slutanvändare genom olika former av deltagande metoder.

Vi söker en doktorand som vill arbeta med människocentrerad AI och vill vara med och utveckla Umeå universitets AI-profil. Denna speciella position är en del av UMeHealth-forskningsmiljön (https://www.umu.se/en/research/infrastructure/umehealth/) som fokuserar på AI för att stödja och förbättra människors välbefinnande.

Anställningen

Du kommer att bli anställd av och antagen som doktorand vid Umeå Universitet. Anställningen löper under fyra år på heltid och innebär att du genomför dina doktorandstudier inom institutionens verksamhet med doktorsexamen som mål. Anställningen kan innehålla upp till 20% av andra aktiviteter (t.ex. undervisning). Lön utgår enligt fastställd stege för doktorander och höjs i takt med studieframsteg. Tillträde är hösten 2021 eller enligt överenskommelse.

Den organisatoriska placeringen av anställningen inom universitetet bestäms av arbetsgivaren i samband med anställningen, med sökandens egna önskemål som vägledning.

Behörighet

Grundläggande behörighet att antas till forskarutbildning har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Vi söker efter en kandidat med en bakgrund inom något av dessa områden: Arbetsterapi, Etnologi, filosofi, fysioterapi, informatik och/eller omvårdnad.

Mer information för kraven på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå finns i respektive institutions allmänna studieplan.

Övriga kvalifikationer

Vid urval bland behöriga sökande läggs stor vikt vid förmåga att tillgodogöra sig utbildningen, tidigare studieresultat samt den inskickade forskningsplanens kvalitet. I övrigt hänvisas till bestämmelser om anställning som doktorand (kap. 5) samt tillträde till utbildningen(kap. 7) i högskoleförordningen. Antagning till doktorandprogrammet inleds efter att urvalsprocessen har slutförts på avsedd institution.

Ansökan

Din ansökan ska innehålla:
·        Referens till vilken institution du vill hänvisa din ansökan
·        Ett introduktionsbrev/personligt brev (1 sida)
·        Ett utkast till forskningsplan där du presenterar ditt forskningsintresse (Max 4 sidor exkl. referenser)
·        Curriculum Vitae (CV)
·        Kopior av tidigare examensuppsats/-arbete (MSc/MA och/eller BSc/BA)
·        Kopior av studiebetyg inklusive dokumentation av fullgjorda akademiska kurser och betyg och andra meriter
·        Kopior av publicerad egen forskning (om sådan finnes)
·        Kontaktuppgifter till två referenser

Ansökan måste vara komplett för att den ska behandlas i rekryteringsprocessen. Ansökan ska göras via E-rekryteringssystemet Varbi.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Hösten 2021 Visstidsanställning