arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand inom Biomolekylär kvantfotonik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 oktober

 • Sök jobbet senast

  12 november

Om jobbet

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Fysik, inriktning Biologisk och biomedicinsk fysik

Vi söker en doktorand till ett projekt finansierat via ett nationellt initiativ inom kvantteknologi (WACQT).

Arbetet kommer ske inom http://www.biomolphysics.kth.se/ på 10 personer, som utvecklar ultrakänslig och ultrahögupplösande fluorescens-spektroskopi och imaging tekniker, men även involvera forskare inom https://www.kth.se/en/sci/2.14290/aphys/groups/qbp/research-groups/nonlinear-quantum-ph på vår enhet (Kvant- och Biofotonik). I projektet avser vi att utveckla fluorescens-baserad fluktuations-spektroskopi för att detektera, identifiera och karakterisera biomolekyler och biomolekylära interaktioner, ned till enstaka molekyl-nivå, med fokus på diagnostik av proteiner och s.k. extracellulära vesiklar kopplade till bakteriell infektion och cancerutveckling. Projektet sker även i nära samarbete med forskargrupper vid Karolinska Institutet. Arbetet kommer att bestå av både uppbyggnad av instrument, experiment, modellerings- och beräknings-studier. Lämplig bakgrund är Civ.Ing Teknisk Fysik eller motsvarande, med erfarenhet av optik/mikroskopi och god kunskap om programmering.

Handledning: Doktoranden kommer att handledas av: Professor Jerker Widengren och Professor Katia Gallo.

Vi erbjuder

- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över https://www.kth.se/en/studies/phd/why-1.521017
- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
- Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.
- En ledande, kreativ, interdisciplinär forskningsmiljö, med forskning inom kvant-fotonik som kan bidra till avgörande framsteg för hälsa och välbefinnande.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå,
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175">https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt och
- analysera och arbeta med komplexa frågor.

Vidare efterfrågas:


- M.Sc. examen i teknisk fysik, fotonik, kvantteknologi, optik, eller liknande,
- Goda akademiska meriter och kunskaper i engelska,
- Starkt intresse för biomedicin och för utveckling och användande av fysikaliska verktyg samt spektroskopi/imaging inom det biomedicinska området,
- Mycket goda färdigheter i programmering, samt ett för tjänsten relevant examensarbete,
- Praktisk erfarenhet av fluorescens-spektroskopi/imaging bedöms vara en fördel, liksom internationell erfarenhet och erfarenhet från undervisning,
- Erfarenhet/kunskaper av följande är meriterande: biomolekylär spektroskopi/imaging, optik/fotonik, nanoteknologi, mikrofluidik, cell och molekylärbiologi, teoretiska simuleringar, samt vetenskapliga programmeringsspråk.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen


Information om antagning och anställning
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på https://www.dr.kth.se/.

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Ansökan ska ha följande innehåll


- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175">https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning