arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand inom autonoma fordon

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 maj

 • Sök jobbet senast

  9 juni

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för systemteknik (ISY) är central inom olika ingenjörsutbildningar både vad gäller baskunskaper och tillämpade kurser. Forskningen baseras främst på industriella behov och spänner från helt grundläggande frågor till mera applikationsnära frågor.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/isy

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar 1-2 anställningar som
Doktorand inom Elektro- och systemteknik med inriktning mot fordonssystem
med placering vid Institutionen för systemteknik.

Arbetsuppgifter

Forskningen inom avdelningen för fordonssystem vid Linköpings universitet innefattar bland annat autonoma fordon, diagnos och prognostik, elektrifierade fordon samt motorstyrning. Det finns idag utrymme för att utöka forskningsverksamheten med en till två doktorander med inriktning mot autonoma fordon i komplexa trafiksituationer som rondeller och vägkorsningar, i synnerhet där fordonets dynamiska beteende är viktigt, där till exempel vältrisk för lastbilar och interaktion mellan däck och väg behöver beaktas vid reglering och beslutsfattande. Projektet kommer att innehålla både teoretiska och tillämpningsorienterade utmaningar och det finns stora möjligheter till samarbeten både inom och utanför universitetet.

Som doktorand ägnar du dig främst åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.

Behörighet

Behörig till anställning som doktorand är bara den som antas eller redan har antagits till forskarutbildning.

Bedömningsgrund

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Vid tillsättning av denna tjänst kommer särskilt följande kompetenser att beaktas hos den sökande:
- För avhandlingsarbetet och utbildningsämnet relevanta kunskaper och färdigheter, till exempel demonstrerat genom goda resultat på kurser på avancerad nivå särskilt relaterat till autonoma fordon samt fordonsdynamik.
- Teoretisk och/eller praktisk erfarenhet från reglering och beslutsfattande för autonoma fordon, till exempel demonstrerat genom examensarbete eller näringslivserfarenhet.
- Förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa tekniska och vetenskapliga problem.
- God förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation, inkluderande goda kunskaper i engelska vad gäller både tal och skrift.

Förordnandetid

Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Lön

Ingångslön för innehavare av doktorandanställning regleras utifrån en för institutionen lokalt avtalad lönestege.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se www.liu.se under lediga jobb.

Ansökningsförfarande

Du söker denna anställning genom att besöka länken nedan.

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=13917&rmlang=SE

Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 9 juni. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Lika villkor

Flertalet av våra doktorander inom Institutionen för systemteknik är män, därför ges kvinnor företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt. 

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Enligt den för institutionen avtalade lönestegen för doktorander.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat