arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand inom arbets- och organisationspsykologi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 november

 • Sök jobbet senast

  7 januari

Om jobbet

Information om tillsättning av anställning.

Psykologiska institutionen har drygt 160 anställda, och bedriver en omfattande utbildnings- och forskningsverksamhet i samverkan med det omgivande samhället. Den forskning som bedrivs bedöms av internationella granskare som mycket god och söktrycket på våra utbildningar är sedan många år tillbaka högt. Se www.psy.gu.se för mer information.

Arbetsuppgifter


Doktoranden kommer att ingå i den arbets- och organisationspsykologiska forskargruppen POW (Psychology of Organization and Work) vid Psykologiska institutionen.

Som doktorand kommer du att arbeta i ett projekt som undersöker mobilbeteenden i traditionellt sociala situationer på arbetsplatser. Ett fokus är företeelsen att prioritera mobilen framför fysiskt närvarande personer, t ex under pauser och möten. I projektet undersöks samband med sociala arbetsmiljöfaktorer, engagemang, teameffektivitet, säkerhetsklimat och återhämtning. Arbetet kommer att innefatta att genomföra kartläggningar och intervjuer på arbetsplatser inom flera olika branscher, däribland elföretag, hälso- och sjukvård samt administration. Vidare kommer en större enkätundersökning göras i ett befolkningsurval. Utbildning på forskarnivå omfattar i normalfallet fyra års heltidsstudier vilket inkluderar ett avhandlingsprojekt (165 hp) och kurser (75 hp). Kurserna är delvis obligatoriska, delvis valbara. Den huvudsakliga uppgiften är att författa en doktorsavhandling under handledning. En doktorand förväntas utveckla egna idéer och kommunicera vetenskapliga resultat både muntligt och skriftligt. Detta görs bland annat genom framställandet av den vetenskapliga avhandlingen. Det kan komma att ingå undervisning och annan institutionstjänstgöring, vilket förlänger doktorandperioden i motsvarande omfattning.

Kvalifikationer


Positionen kräver god förmåga till planering, analys och såväl samarbete i grupp som självständigt arbete, samt god förmåga att kommunicera med arbetstagare, arbetsgivare och arbetslivets övriga parter. Meriterande är därför relevant arbetslivserfarenhet, psykologutbildning eller personalvetarutbildning eller motsvarande (givet att de särskilda kraven på behörighet uppfylls) samt ett särskilt intresse för arbets- och organisationspsykologi, relationen mellan människa och teknik, psykosocial arbetsmiljö och hälsa. Forskningsmetoder kommer att innefatta både kvalitativa intervjuanalyser och avancerade statistiska analyser i longitudinella data. Du ska behärska svenska och engelska flytande i tal och skrift.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs både grundläggande och särskild behörighet, din examen innehåller minst 120 hp i psykologi.

 Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:
- avlagt en examen på avancerad nivå,
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:
- fullgjort kurser om minst 90 högskolepoäng i psykologi på grundnivå samt
- har minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom psykologi, varav kurser om minst 15 högskolepoäng i vetenskaplig metod samt uppsats om minst 15 högskolepoäng, eller
- på annat sätt förvärvade kunskaper vilka motsvarar kraven ovan. 

 Kontaktuppgifter för anställningen

För frågor om arbetets innehåll kontakta projektledare Sara Thomée: sara.thomee@psy.gu.se

För allmänna frågor om forskarutbildningen kontakta forskarutbildningshandläggare, Ann Backlund, ann.backlund@psy.gu.se 031-786 1637

Ansökan


Länk till annons och ansökan https://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/Lediga_anstallningar-detaljsida/?id=5136

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast  7 januari 2020

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.