arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand inom ämnet Medicinsk vetenskap

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 juli

 • Sök jobbet senast

  27 augusti

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV) har en utbildnings- och forskningsverksamhet som spänner över ett brett medicinskt ämnesfält och utmärker sig genom sin tvärvetenskapliga profil. Målet för vår verksamhet är att kunna möta kompetensbehovet och den höga förändringstakten som finns inom hälso- och sjukvården och inom samhället i övrigt. HMV är lokaliserat i Linköping och Norrköping.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/hmv

Vi söker nu en doktorand inom Medicinsk vetenskap inriktning utvärdering och hälsoekonom

Dina arbetsuppgifter
Doktorandprojektet ingår i ett forskningsprojekt som handlar om sjukdomsbörda och kostnader relaterat till patienter med pulmonell arteriell hypertension (PAH) och kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension (CTEPH).

PAH och CTEPH är mycket allvarliga sjukdomar som drabbar personer i alla åldrar. Tillstånden innebär kraftigt försämrad livskvalitet och leder till för tidig död. Patienternas sjukdomsbörda och samhällets kostnader för dessa sjukdomar behöver studeras ytterligare för att skapa förutsättningar för bättre behandlingsstrategier i framtiden.

Internationellt saknas data som möjliggör analys av dessa patienter. Det svenska systemet med personnummer möjliggör samkörning av ett antal olika register, vilket ger unika möjligheter att studera patienterna över tid med avseende på en mängd aspekter.

Syftet med doktorandprojektet är att, med användning av hälsoekonomiska metoder och registerdata, öka kunskapen om situationen för patienter med PAH och CTEPH. Detta för att i förlängningen skapa förutsättningar för förbättrade behandlingsstrategier.

Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.

Din arbetsplats

Projektet kommer att genomföras vid Avdelningen för samhälle och hälsa vid Institutionen för hälsa, medicin och vård, Medicinska fakulteten, Linköpings universitet.

Dina kvalifikationer

Du har avlagt examen på avancerad nivå inom nationalekonomi/hälsoekonomi eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå [eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.Behörig till anställning som doktorand är bara den som antas eller redan har antagits till forskarutbildning

Du är analytisk och noggrann, samt har ett intresse för arbete med registerdata. Erfarenhet av hälsoekonomiskt utredningsarbete är meriterande. Du ska ha goda kunskaper i att läsa vetenskaplig litteratur på engelska, och ha god förmåga att uttrycka dig på engelska i tal och skrift. Du ska även ha lätt för att kommunicera med andra och ha en god samarbetsförmåga.

Om anställningen

I samband med att du antas till forskarutbildningen handläggs din anställning som doktorand. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

Frågor om forskarutbildningen (svar kan dröja något under semesterperiod) 

Forskarutbildningsstudierektor: Bijar Ghafouri, e-post bijar.ghafouri@liu.se
Huvudhandledare: Docent Lars Bernfort
Biträdande handledare och ämnesföreträdare: Professor Lars-Åke Levin

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Lön

Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 27 augusti 2021. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

Lika villkor


Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Dagtid, visstidsanställning Heltid 100%