arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand inom ämnet husdjursvetenskap

 • Ort

  Uppsala

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  21 november

 • Sök jobbet senast

  11 januari

Om jobbet

Doktorand inom husdjursvetenskap - multidiciplinärt projekt
Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV) bedriver grundläggande och tillämpad forskning om fodermedlens kvalitet, sammansättning, näringsvärde och användbarhet, djurens ämnesomsättning samt om inhysning och skötsel. Målet är att skapa en uthållig och lönsam produktion med god djuromsorg som ger livsmedel med hög kvalitet. Vår forskning avser såväl lantbrukets produktionsdjur som sport- och sällskapsdjur.

Forskningen är ofta interdisciplinär och bedrivs i samarbete med andra institutioner, såväl i Sverige som utomlands. Forskning på hållbara produktionssystem i låginkomstländer är en viktig del av vår verksamhet.

HUV ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnesområdena näringsfysiologi, fodervetenskap, skötselfrågor och akvakultur.

Ökat utnyttjande av vallfoder till grisar - möjligheter och begränsningar
Innehållsbeskrivning:
Begränsad tillgång till ekologiskt och lokalt odlade proteinfodermedel har gjort det nödvändigt att identifiera och utvärdera alternativa foderkällor till djur i ekologiska produktionssystem. En utmaning är att identifiera hållbara, lokalt producerade ekologiska foder med önskvärt näringsinnehåll och som är mer odlingssäkra för t.ex. klimatförändringar. Vallfoder, som gräs och baljväxter, kan ersätta andra proteinkällor till grisar, då de har en bra sammansättning av protein och aminosyror.

Ett ökat inslag av vallväxter som foder till grisar har visat ha positiva effekter på djurens beteende, nutrition och miljö. Valet av vallväxter och mängden inblandning i fodret kan ha stor betydelse för avkastning, produktkvalitet och grisarnas välmående. Behovet av mer kunskap om hur vallen kan utnyttjas mer resurseffektivt inom hela produktionskedjan är stort. Detta doktorandprojekt fokuserar på användbarheten av gräs/klöverensilage som en lokalt odlad foderresurs i ekologisk grisproduktion. Projektet omfattar att undersöka hur utfodringsstrategier och i vilken form ensilaget ges inverkar på grisarnas produktion och beteende, utvärdera hur en ökad mängd vall i grisarnas foder påverkar tarmen och i förlängningen hjärnan samt även hur det påverkar miljön i form av ammoniakförluster från gödseln.

Doktorandprojektet är en del i ett multidisciplinärt forskningsprojekt om ökat utnyttjande av vall i foder till ekologiska grisar och kommer att genomföras i samarbete med ytterligare en doktorand och olika forskargrupper vid HUV och vid andra institutioner. Djurstudierna kommer att genomföras på Lövsta lantbruksforskning samt på VHC (Veterinärmedicinskt- och husdjursvetenskapligt Centrum), SLU. Vidare kommer vissa försök att genomföras i samarbete med svenska grisföretagare. Arbetsuppgifterna inkluderar försöksplanering, provtagning och genomförande av försök, samt även laborativt arbete. Undervisning förekommer i begränsad omfattning.

Kvalifikationer:

För anställningen krävs avlagd examen på avancerad nivå. Lämplig examen är husdjursagronom, masterexamen i husdjursvetenskap eller biologi, veterinär eller motsvarande utbildning. Försök genomförda i samarbete med svenska grisföretagare, medför att det är nödvändigt att kunna kommunicera på svenska. Förmåga att i tal och skrift kunna uttrycka sig väl på såväl svenska som engelska är ett krav, liksom god datorvana. Erfarenhet av vetenskapliga studier och laboratoriearbete samt erfarenhet av djurförsök är meriterande. Stor vikt läggs även vid god samarbetsförmåga, förmåga till självständigt arbete samt personlig lämplighet för arbetsuppgifterna. För anställningen krävs att du har körkort för bil.

Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska och ska innehålla max en A4-sida där du beskriver varför du vill arbeta med forskning i allmänhet och detta projekt i synnerhet. Ange namn och kontaktuppgifter för två referenspersoner i din ansökan

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:

Anställning som doktorand

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2019-01-11.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå. Mer information om behörighetskraven hittas i den fullständiga annonsen på SLU:s hemsida.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:


https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Kontaktpersoner

Magdalena Åkerfeldt, Forskare

+46 (0)18-67 17 16

fornamn.efternamn@slu.se


Torbjörn Lundh, Professor

+46 (0)18-67 21 37

fornamn.efternamn@slu.se