arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Visualisering och medieteknik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 februari

 • Sök jobbet senast

  11 april

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itn

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som doktorand i visualisering och medieteknik med inriktning mot informationsvisualisering/visuell dataanalys

Arbetsuppgifter

Fokus för den annonserade doktorandtjänsten och motsvarande forskningsprojekt kommer att ligga på webbaserad visualisering av stora och komplexa, multivariata nätverk och / eller textdata. Relaterade aspekter, såsom nätverksinbäddningar, visuell analys av flerskiktsnätverk eller förklarbar AI (explainable AI) för nätverks-/textanalyser kan också studeras. Doktoranden kommer att bedriva grundforskning inom visualiseringsprinciper, tekniker och verktyg för visuell dataanalys av heterogena nätverks-/textdata från olika datakällor, såsom sociala media eller datamängder från specifika applikationsdomäner. Arbetet kommer även att innehålla utveckling och underhåll av lämplig infrastruktur för webbaserad interaktiv visualisering av data, både strömmande och härledda data, samt användardata som samlats in under analysprocessen (till exempel funktioner för samarbete och/eller anpassningsbarhet).

Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av följande:
 •       Forskarstudier inom informationsvisualisering/visuell dataanalys, med en doktorsexamen som mål.        Doktorsavhandlingen ska slutföras och försvaras inom den officiella utnämningstiden på fem år (4 års        doktorandstudier, 1 års avdelningsuppgifter).
 •       Forskning inom fältet Informationsvisualisering/visuell dataanalys.
 •       Presentation av forskningsresultat på internationella konferenser och workshops och publicera dem i konferenser        och tidskrifter.
 •       Nära samarbete med de andra gruppmedlemmarna i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö samt med domänexperter.
 •       Högst 20% av den totala arbetstiden kommer att ägnas åt undervisning och andra administrativa avdelningsuppgifter.

Behörighet

Doktorandens arbete drivs av engagemang, nyfikenhet, kreativitet, problemlösning, förmåga att arbeta självständigt, men också av förmåga och vilja till att samarbeta med kollegor med olika bakgrund. Erforderliga kvalifikationer är:
 •      En Mastersexamen inom datavetenskap, medieteknik, datateknik, informationsteknik eller närbesläktade ämnen       från ett erkänt universitet.
 •      Ett framgångsrikt utfört examensarbete inom ett fält relaterat till informationsvisualisering, visuell dataanalys,       människa-datorinteraktion eller datavetenskap.
 •      Utmärkt kommunikationsförmåga i Engelska, både muntlig och skriftlig.
Utmärkta kunskaper inom det fokuserade forskningsområdet visualisering och visuell dataanalys av nätverk och/eller text är en stark fördel. Bra programmeringskunskaper (Java, JavaScript/HTML5, WebGL/OpenGL) och en gedigen kunskap i matematik, datautvinning eller maskininlärning är önskvärt. Kunskap och erfarenhet inom ett eller flera av följande områden är fördelaktigt: informationsvisualisering, visuell dataanalys, människa-datorinteraktion, datautvinning, maskininlärning.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande

Lika villkor

Flertalet av våra doktorander inom institutionen är män, därför ges kvinnor företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

För mer information om anställningen:

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=15808&rmlang=SE

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Enligt centralt avtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat