arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i vetenskapsteori

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 mars

 • Sök jobbet senast

  29 april

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Centrum för Hav och samhälle vid Göteborgs universitet ledigkungör tre doktorandanställningar inom

Forskarskolan i transdisciplinär havsforskning
Forskarskolan i transdisciplinär havsforskning organiseras av Centrum för hav och samhälle, en fakultetsöverskridande enhet vid Göteborgs universitet. Centret har som uppdrag att initiera och utveckla transdisciplinär forskning och utbildning inom det marina området. Ett antal projekt och nätverk är baserade vid centret. Forskarskolan utlyser nu tre doktorandtjänster inom forskningsprojektet “Coastal fisheries in Sweden: from a changing sea to a robust science-policy environment”. Projektets syfte är att utveckla kunskap för att kartlägga kumulativa effekter av de sociala och miljömässiga faktorer som hämmar kustfiskets hållbarhet i Sverige. Projektet kommer att tillämpa inter- och transdisciplinära ansatser för att identifiera om och hur kustfisket kan utvecklas till en livskraftig och miljömässigt ansvarsfull industri, och undersöka mekanismer som används för att sammanfatta forskningsresultat för policyändamål. I fokus för projektet står en övergång till ett kustfiske som bidrar till att bygga upp den kustnära landsbygdens ekonomi och tillgodose en ökande efterfrågan på lokalt producerad sjömat utan att äventyra planetens välfärd, samt förståelse av kopplingen mellan vetenskap och förvaltning av naturresurser.

De tre doktoranderna kommer att ha varsin akademisk hemvist: Institutionen för globala studier, Institutionen för geovetenskaper, respektive Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori. Hemvisten är den institution där huvudhandledaren är anställd, och doktoranden examineras i enlighet med de regler som gäller vid denna institution. Doktoranderna och deras handledare förväntas delta i seminarier, workshops och liknande aktiviteter som anordnas av forskarskolan, och gemensamt producera minst en tvärvetenskaplig publikation.

Doktorand i vetenskapsteori med fokus på den vetenskapliga basen för kustfiske i Sverige
Arbetsuppgifter

Innehavaren skall främst ägna sig åt genomförandet av obligatoriska kurser och skrivandet av avhandling inom det angivna området. Innehavaren får i begränsad omfattning utföra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete. Sådan tjänstgöring förlänger doktorandtjänsten i motsvarande omfattning. Doktoranden förväntas utföra den absoluta merparten av sitt arbete i Göteborg och regelbundet och konsekvent delta i institutionens aktiviteter, särskilt seminarierna i vetenskapsteori.

Doktoranden kommer att bedriva forskning inom det projektrelaterade temat Kustfiske och vetenskapsbaserat beslutsfattande på policynivå.

Inom alla vetenskapliga discipliner har primärforskning länge sammanfattats i översiktsartiklar, vanligen författade av experter inom ämnet, utan formella metoder. Detta sätt att syntetisera forskning brukar avfärdas som otillförlitligt och ovetenskapligt av företrädare för metaanalys och systematiska översikter, som är dominerande format inom fältet research synthesis. Myndigheter och internationella organisationer med uppgift att syntetisera forskningsresultat som underlag för policybeslut följer en mångfald tillvägagångssätt, av vilka vissa i hög grad är formaliserade medan andra helt bygger på icke-formaliserad professionell kompetens. Syftet med detta doktorandprojekt är att utvärdera de rutiner som den svenska Havs- och Vattenmyndigheten följer vid beställning och produktion av översikter av forskning om fiske och den marina miljön. Myndighetens rutiner ska jämföras med dem som tillämpas av andra länders myndigheter och av stora internationella organisationer som the Intergovernmental Panel on Climate Change, och relateras till debatten om för- och nackdelar med att lita till formaliserade metoder repskeitve professionellt omdöme vid syntes av forskningsresultat.

Vi söker en kandidat med bakgrund inom vetenskapsteori, vetenskaps- och teknikstudier, sociologi, antropologi eller någon annan samhällsvetenskap. Kunskap om kopplingen mellan vetenskap och policysfären, om systematiska översikter och/eller om marin vetenskap är meriterande, liksom kunskaper om kvalitativa metoder. Erfarenheter av samarbete inom grupper och en ambition att engagera sig i tvär- och transdisciplinära former av forskning och lärande välkomnas. Att behärska svenska eller ett annat skandinaviskt språk är en fördel. Mycket goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt, är nödvändiga.

 

 

För övrig information, kvalifikationer och behörighetskrav och för att söka tjänsten se den fullständiga annonsen på www.gu.se. 

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Göteborgs universitet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat