arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i vetenskap om hållbar utveckling

 • Yrkesroll

  Nutritionist/Näringsfysiolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 juni

 • Sök jobbet senast

  10 juli

Om jobbet

vid Stockholms Resilienscentrum. Sista ansökningsdag: 2021-07-10.

Projektbeskrivning

Vi söker en entusiastisk, engagerad och ambitiös doktorand som är intresserad av tvärvetenskaplig miljöforskning. Doktoranden kommer att vara en del av det FORMAS-finansierade forskningsprojektet Sjömat i Japan och Sverige - alternativa vägar mot hållbarhet.

Den huvudsakliga forskningsfrågan i projektet är "Vilka är lämpliga och effektiva vägar till hållbar produktion och konsumtion av fisk och skaldjur i Japan och Sverige med tanke på hur olika marknaderna och värdekedjorna är?" Projektet kommer att inkludera två mycket olika marknader för skaldjur - Japan och Sverige - för att bättre förstå barriärer och drivkrafter som finns för att stimulera ett skifte till hållbarhet. Perspektiv från viktiga aktörer i värdekedjan inklusive företag inom sjömatsbranschen och handeln kommer att inkluderas.

Studenten ska helst ha erfarenhet av att arbeta inom fältet hållbar sjömat och vara bekant med sjömatssektorn, språket och kulturen i Japan och Sverige. Handledargruppen inkluderar Malin Jonell (huvudhandledare, Kungliga Vetenskapsakademien och SRC), Tim Daw (SRC) och Hiroe Ishihara (University of Tokyo).

Doktoranden kommer att vara anställd vid Stockholm Resilience Center (SRC), Stockholms universitet och vara en del av forskningstemat ”Food for Resilience”. Studenten kommer också uppmuntras att utforska en rad olika forskningsområden och förvärva kunskap och färdigheter inom det breda området hållbarhetsvetenskap.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet att antas till utbildning i vetenskap om hållbar utveckling krävs, att den sökande har sammantaget minst 30 hp eller motsvarande på avancerad nivå inom naturvetenskap, samt utfört ett examensarbete om minst 30 hp på avancerad nivå inom relevant ämne. Eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval

Se länk till fullständig annons nedan.


Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Frågor om projektet besvaras av handledare Malin Jonell, fil.dr, tfn 070-487 79 92, malin.jonell@su.se.

Ytterligare information och upplysningar om anställningen lämnas av professor Garry Peterson, tfn 073-707 85 92 alt. 08-674 77 42, garry.peterson@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb, under Doktorandplatser.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Nutritionist/Näringsfysiolog

Lön

Doktorandstege

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat