arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i vetenskap om hållbar utveckling

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 januari

 • Sök jobbet senast

  23 januari

Om jobbet

vid Stockholms Resilienscentrum. Sista ansökningsdag: 2019-01-23.

Projektbeskrivning

Vi söker en doktorand i ’Vetenskap för hållbar utveckling’, för att delta i det internationella samarbetsprojektet Earth Resilience in Anthropocene (ERA), ett Advanced Grant från Europeiska forskningsra°det (ERC) under ledning av professor Johan Rockström.

Målet med ERA-projektet är att ge en användbar syntes av de biofysiska och sociala determinanterna av jordens långsiktiga resiliens, med särskild tonvikt på abrupta, icke-linjära förändringar.

Doktoranden kommer bidra till utvecklingen av en ‘planetary boundaries simulator’ baserad på den dynamiska globala vegetationsmodellen LPJmL, och därmed förbättra representationen av interaktionerna mellan biosfär och klimat vilket inbegriper vatten, mark, biologisk mångfald, kol och näringscykler. Dessa förbättrade modellinteraktioner beträffande återkopplingar mellan processer hos de planetära gränserna kommer att göra det möjligt med nya analyser av jordsystemets icke-linjära och abrupta förändringar.

Doktorandprojektet omfattar arbete i nära samarbete med världsledande team inom hållbarhetsmodellering på SRC, Potsdam Institute for Climate Impact Research and Potsdam University’s Institute of Earth and Environmental Science. Studenten ska:
 • Utveckla en multidimensionell ’planetary boundaries simulator’ baserad på LPJmL som utgör exempel på viktiga interaktioner mellan markanvändning, vattenanvändning, klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald samt näringsflöden.
 • Analysera avgörande utarmningar av resurser och nedbrytande återkopplingar mellan biosfär, atmosfär och hydrosfär.
 • Analysera hur överträdelse av en planetär gräns påverkar tillståndet hos andra planetära gränser.
 • Analysera olika förhållanden och egenskaper hos olika banor hos jordens reglerande system.
Doktoranden som utför denna forskning behöver en mycket stark grund i kvantitativa metoder, datorkunskap (computing) samt kunskap om miljövetenskap. Kunskap om komplex systemteori och dynamiska verktyg för systemanalys är en fördel.

Doktoranden ska även vara beredd och motiverad att utforska olika områden och förvärva kunskaper och färdigheter inom hela området som inkluderas inom ’vetenskap för hållbar utveckling’. Som en del av den tvärvetenskapliga miljön i Stockholms Resilience Center (SRC) kommer doktoranden att samarbeta med och dra nytta av såväl andra doktorander som av forskare med olika forskningsintressen och perspektiv.

Den valda doktoranden kommer att vara anställd vid Stockholms Resilience Center och dela sin forskningstid mellan SRC och Potsdam, Tyskland. Mobilitet är ett krav på denna position, eftersom projektet beror på internationellt samarbete.

Behörighetskrav

Se länk till fullständig annons nedan.

Urval

Se länk till fullständig annons nedan.

Anställningsvillkor

Se länk till fullständig annons nedan.

Kontakt

Ytterligare information och upplysningar om anställningen lämnas av professor Garry Peterson, tfn 073-707 85 92 alt. 08-674 77 42, garry.peterson@su.se.

Frågor om projektet besvaras av handledare prof Johan Rockström, johan.rockstrom@su.se eller medhandledare och forskningskoordinator för ERC-ERA-projektet, dr Sarah Cornell, tfn 073-707 85 80, sarah.cornell@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 40 17, st@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb under Doktorandplatser.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.