arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i växtsystematik

 • Yrkesroll

  Ärftlighetsforskare

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 april

 • Sök jobbet senast

  21 maj

Om jobbet

Vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik. Sista ansökningsdag: 2021-05-21.

Institutionen för ekologi, miljö och botanik (DEEP) på Stockholms universitet har sin forskning och utbildning belägen vid Arrheniuslaboratorierna, på universitetsområdet Frescati. Forskningen här genomförs inom ett brett spektrum av biologiska ämnesområden, inklusive ekologi och evolution, ekotoxikologi, marinbiologi, växtfysiologi och växtsystematik. För närvarande arbetar cirka 140 personer på DEEP med de allra bästa metoderna i en internationell forskningsmiljö som kännetecknas av internationellt erkända forskare och en hög grad av professionalism.

Projektbeskrivning

Institutionen för ekologi, miljö och botanik söker en doktorand för projektet Evolution och biodiversitet inom kaffefamiljen baserat på stora mängder molekylära data. Det aktuella forskningsprojektet behandlar mönster och processer kring evolution och diversitet inom valda delar av familjen kaffeväxter. Studierna kommer i första hand baseras på stora mängder molekylära data, bland annat från det nukleära genomet. 

Se en utförligare projektbeskrivning i den fullständiga annonsen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i växtsystematik krävs att den sökande har godkänt resultat på kurser på avancerad nivå om minst 60 hp, varav 15 hp ska vara kurs i växtsystematik och 30 hp ska vara självständigt arbete i växtsystematik. Särskild behörighet har också den som inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval 
Bedömningsgrunder vid urval för antagning till utbildning på forskarnivå i växtsystematik är förtrogenhet med ämnets teori och tillämpningar, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, förtrogenhet med engelska, kreativitet, initiativförmåga, självständighet och samarbetsförmåga. Förmåga att fungera och prestera såväl i grupp som självständigt är ett krav, liksom utmärkt analytisk förmåga. Meriterande är mycket goda kunskaper i engelska (i tal och skrift), kunskaper i bioinformatik, erfarenhet av att hantera mycket stora mängder genetiska data och/eller arbeta med datadrivna forskningsfrågor, samt god förmåga att kommunicera vetenskap och ett brinnande intresse för forskningsämnet.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor 
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid. 

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration. 

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Ytterligare information lämnas av ämnesföreträdaren och projektansvarige Professor Catarina Rydin, tfn 08-16 12 15. Nås säkrast på mail: catarina.rydin@su.se.

Fackliga företrädare

Se den fullständiga annonsen.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi rekommenderar att ansökan, med tillhörande dokument, skrivs på engelska.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på www.su.se/jobb under Doktorandplatser.

Välkommen med din ansökan!

 

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Ärftlighetsforskare

Lön

Lönestege för doktorander.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat