arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i växtfysiologi

 • Yrkesroll

  Botaniker

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 februari

 • Sök jobbet senast

  31 mars

Om jobbet

vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik. (Sista ansökningsdag: 2020-02-24.) Förlängd ansökningstid t.o.m.: 2020-03-31.

Institutionen för ekologi, miljö och botanik (DEEP) på Stockholms universitet har sin forskning och utbildning belägen vid Arrheniuslaboratorierna, på universitetsområdet Frescati. Forskningen här genomförs inom ett brett spektrum av biologiska ämnesområden, inklusive ekologi och evolution, ekotoxikologi, marinbiologi, växtfysiologi och växtsystematik. För närvarande arbetar cirka 140 personer på DEEP med de allra bästa metoderna i en internationell forskningsmiljö som kännetecknas av internationellt erkända forskare och en hög grad av professionalism.  

Projektbeskrivning

Institutionen för ekologi, miljö och botanik söker en doktorand för projektet Doktorandprojektet ”De första stegen mot pumpa med kvävefixerande rotknöl”. Projektet är kopplat till den långsiktiga forskningen som rör kvävefixerande rotknölssymbioser som bedrivs i Katharina Pawlowskis forskningsgrupp www.su.se/english/profiles/kpawl-1.192435.

Det övergripande syftet med projektet är att förstå utveckling av kvävefixerande rotknölssymbioser och vilka egenskaper hos växten som krävs för att en sådan symbios ska kunna utvecklas. Huvudspåret hos doktorandprojektet är att bestämma de gener som är relevanta för nodulation av medlemmar i Cucurbitales. Detta görs genom att jämföra inducering av rotknölar från Frankia-stammar på modellarter från släkten actinorhizal Cucurbitales, Datisca glomerata, med den som sker hos  en annan actinorhizal släkt, Cucurbitales, Coriaria (Coriariaceae). Resultaten kan sedan testas på  transgena håriga rötter hos squash. En större del av utbildningen kommer att utgöras av  laborativt arbete (isolering av DNA och RNA från växter och bakterier, realtid RT-PCR, kloning, cytologiska analyser, vävnadsodling, hårig rottransformation med Agrobacterium rhizogenes). Arbetet kommer också att omfatta bioinformatik (transkriptommontering, fylogenetiska analyser).

Behörighetskrav

Se fullständig annons.

Urval 
Bedömningsgrunder vid urval för antagning till utbildning på forskarnivå i växtfysiologi är förtrogenhet med ämnets teori och tillämpningar, ämneskunskaper och experimentell skicklighet med relevans för forskningsuppgiften, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, förtrogenhet med engelska, kreativitet, analytisk förmåga, initiativförmåga, självständighet och samarbetsförmåga. Grundläggande för utförande av detta doktorandprojekt är tidigare praktiska erfarenheter av växtmolekylärbiologi, medan erfarenheter av växtcytologi, biokemi och bioinformatik är meriterande.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor 
Se fullständig annons.

Kontakt

Ytterligare information lämnas av projektansvarige och ämnesansvarige Katharina Pawlowski tfn 08-16 3772, katharina.pawlowski@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Vi rekommenderar att ansökan, med tillhörande dokument, skrivs på engelska.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på www.su.se/jobb under Doktorandplatser.

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Botaniker

Lön

Lönestege för doktorander.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat