arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i vårdvetenskap egenv.stöd, äldre personer med multisjuklighet

 • Ort

  Kalmar

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 juli

 • Sök jobbet senast

  23 augusti

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen.

Fakulteten för hälso- och livsvetenskap är en av fem fakulteter vid Linnéuniversitetet. Vi bedriver utbildning, forskning och samverkan inom hälsa, vård och naturvetenskap. Fakulteten har cirka 3100 studenter, 80 doktorander samt ca 500 medarbetare. Vår vision är att förstå, förklara och förbättra världen och samhället vi lever i utifrån ett hälso- och livsvetenskapligt perspektiv.

Institutionen för hälso- och vårdvetenskap bedriver forskning och undervisning inom det hälso- och vårdvetenskapliga området och har drygt 100 medarbetare med verksamhet förlagd till fem campus; Kalmar, Växjö, Oskarshamn, Västervik och Ljungby. Inom vårdvetenskap erbjuds utbildning på forskarnivå. Utbildningen leder fram till licentiatexamen eller doktorsexamen. Anställningen finansieras med anslag från Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

Aktuellt projekt ingår i ett större forskningsprogram med syftet att bidra till utveckling av en sömlös vårdkedja, säker hemsjukvård och stöd till aktiv patient/brukarmedverkan i egenvård för personer med komplexa vårdbehov och deras anhöriga. Aktuellt projekt fokuserar på egenvårdsstöd för äldre personer med multisjuklighet.

Syftet med utbildningen är att den studerande ska skaffa sig kunskaper dels inom ett avgränsat vetenskapligt område och dels inom vetenskaplig metodik med relevans för vårdvetenskap.

Antas i: Vårdvetenskap


Anställningsform: Anställning som doktorand är tidsbegränsad enl HF kap 5 §7. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Placeringsort tillsvidare: Kalmar


Arbetsbeskrivning
Vi söker tre doktorander, där denna är en, till vår forskning om stöd, såsom digitala, till kommunikation och egenvård. Specifikt fokuserar vi på att stärka äldre personer med multisjuklighet, eller svårläkta sår, till aktiv medverkan i egenvård utifrån fysisk aktivitet och sunda matvanor, monitorering av symptom och vitala parametrar, följsamhet till behandling etc. Du kommer att få arbeta med ett multidisciplinärt team av forskare, i nära samarbete med patienter/brukare, anhöriga och företrädare för professionen.

Högskoleförordningen anger att den som är anställd som doktorand främst skall ägna sig åt sin forskarutbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 % av full arbetstid.

För mer information om anställnignen; https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Lediga-jobb/?rmpage=job&rmjob=4516&rmlang=SE

 

Välkommen med din ansökan enligt instruktion nedan senast 23 augusti, 2019

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Sökande uppmanas att till ansökan bilägga CV, personligt brev, ett exemplar av en relevant uppsats, betyg och intyg samt andra relevanta dokument. Sökanden uppmanas också att till sin ansökan bifoga ett förslag till avhandlingsplan inom aktuellt forskningsområde. Samtliga handlingar ska bifogas digitalt i ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.