arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i vårdvetenskap – fokus kvinnosjukvård

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 februari

 • Sök jobbet senast

  22 mars

Om jobbet

Mälardalens universitet (MDU) växer och utvecklas i samband med att vi blev universitet 1 januari 2022. Ta chansen att vara med på vår spännande utvecklingsresa. Med MDU:s vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, kan du göra skillnad. Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt.

Hos oss läser närmare 20 000 studenter kurser och program inom design och kommunikation, ekonomi, hälsa, teknik och skola samt kammarmusik och opera. Vår forskning bedrivs inom alla utbildningsområden och är internationellt framstående inom framtidens energi och inbyggda system. MDU finns i den expansiva tillväxtregionen Mälardalen med campus i Eskilstuna och Västerås.

På akademin för hälsa, vård och välfärd läser våra studenter till bland annat beteendevetare, folkhälsovetare, fysioterapeuter, sjuksköterskor, socionomer och specialistsjuksköterskor. Hos oss finns forskningsinriktningen hälsa och välfärd. Vårt arbete sker i samverkan och i strategiska avtal med regioner, kommuner och företag i regionen.Anställningsinformation
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Sista ansökningsdag: 2023-03-23
Stationeringsort: Västerås
Akademi/enhet/sektion: Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV), avdelningen för vårdvetenskap och vårdpedagogik

Arbetsuppgifter

Denna anställning omfattar ett doktorandprojekt, som specificeras nedan. Anställningen är tidsbegränsad - motsvarande heltidsstudier i fyra år - med målet att avlägga doktorsexamen i vårdvetenskap. Vid eventuell akademi- eller klinisk tjänstgöring om 20% är anställningen tidsbegränsad till fem år. Forskarutbildningen inom hälsa och välfärd bedrivs på engelska, vilket innebär att alla kurser, seminarier och andra moment genomförs på engelska. Lön sätts enligt lokalt kollektivavtal och planerad projektstart 1 september 2023.

Projekttitel: Kejsarsnitt på moderns önskemål – från olika perspektiv

Allt fler kvinnor i Sverige vill föda barn genom kejsarsnitt även om medicinska skäl saknas. Så kallade kejsarsnitt på moderns önskemål diskuteras utifrån många perspektiv då de kräver extra resurser från sjukvården och kan innebära kort- och långsiktiga risker för mor och barn i jämförelse med vaginala förlossningar. Samtidigt minskas risken för bäckenbottenskador och kvinnors rätt att själva bestämma över sina kroppar stärks, vilket gör detta till en komplex etisk fråga. Svenska riktlinjer framhåller att kvinnan ska vara välinformerad och ange tillräckligt goda skäl. Innebörden av tillräckligt goda skäl tolkas dock olika av professionella inom vården och måste dessutom vägas mot det ofödda barnets och samhällets intressen. Det övergripande syftet med projektet är att undersöka kejsarsnitt på moderns önskemål utifrån olika perspektiv. Projektet omfattar fyra delstudier och innehåller både enkätstudier och intervjustudier.  Projektet har hög samhällelig relevans i strävan mot jämlik vård för kvinnors hälsa där regeringen gjort särskilda satsningar inom området. De bakomliggande motiven är att den reproduktiva vården måste bli mer jämlik, personcentrerad och evidensbaserad. Resultatet från projektet kan således bidra med kunskap som kan förbättra förutsättningarna för att bedriva jämlik mödra- och förlossningsvård i Sverige.

Kvalifikationer

Bara den som ska antas eller redan har antagits till en forskarutbildning vid en högskola får anställas som doktorand. I övrigt hänvisas till Högskoleförordningen 5 kap (SFS 1993:100).

För grundläggande behörighet krävs att man har ett av följande:
 • examen på avancerad nivå
 • minst 240 högskolepoäng varav minst 60 på avancerad nivå
 • på annat sätt, i Sverige eller utomlands, förvärvat motsvarande kunskaper.
Sökande ska inneha utbildning inom relevant område för projektet och erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård.

Sökanden ska även inneha:

 • Goda kunskaper i svenska och engelska (i tal och skrift).
Universitetet kommer i denna rekrytering främst beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet (förutom dokumenterade meriter) bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Bedömningsgrunder är även god samarbetsförmåga, flexibilitet samt förmåga att kommunicera och bygga relationer.

Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Meriterande

Meriterande för tjänsten är leg. barnmorska, magisterexamen i reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa eller motsvarande. Vidare är det meriterande att ha arbetat med projektledning. Kunskaper i Officepaketet är fördelaktigt. Resor kan förekomma i projektet varför det är värdefullt att inneha körkort

Ansökan

Gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vänligen skicka in magister eller masteruppsats samt eventuella publicerade vetenskapliga artiklar. 

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Fackliga representanter:


Michaël Le Duc (SACO), tel: 021-10 14 02 
Susanne Meijer (OFR), tel: 021-10 14 89

Lön

månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat