arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i vårdvetenskap - OUT-FIT projektet

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 april

 • Sök jobbet senast

  17 maj

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, utlyser en doktorandplats i samarbete med Chalmers tekniska högskola, Göteborg, för en doktorand inom OUT-FIT projektet. Doktoranden kommer att antas vid båda lärosätena och utbildningen leder fram till en dubbel examen (doktorsexamen).

Titel på projektet: OUT-FIT projektet. Kvaliteter i fysisk utemiljö som främjar hälsa för äldre personer som bor på särskilda boenden. 

Arbetsuppgifter

Utbildning i vårdvetenskap består i att genomföra ett vetenskapligt projekt och att delta i kurser på forskarnivå om minst 30 högskolepoäng. Utbildningen avslutas med att doktoranden skriver en vetenskaplig sammanläggningsavhandling eller en monografi motsvarande minst 120 högskolepoäng. För mer information om utbildning på forskarnivå vid Sahlgrenska akademin se https://www.gu.se/sahlgrenska-akademin/var-forskarutbildning

Projekt

Projektet är ett tvärvetenskapligt doktorandprojekt mellan institutionen för vårdvetenskap och hälsa, samt arkitektur vid Chalmers tekniska högskola, som avser att stärka möjligheten till utomhusrehabilitering och utevistelse för äldre personer på särskilda boenden. Projektet avser vidare att utveckla en evidensrelaterad riktlinje samt implementera och testa denna i en arbetsmetod för design- och byggprocessen för nyproduktion/renovering av särskilda boenden.

Studierna kommer att utföras i Helle Wijks forskningsgrupp inom Vårdmiljö https://www.gu.se/forskning/vardmiljoer vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, i samarbete med Chalmers Centrum för vårdens arkitektur https://www.chalmers.se/sv/centrum/cva/sidor/default.aspx

Bakgrund: Det saknas kunskap om vilka attribut i fysisk utemiljö för äldre personer på särskilda boenden som främjar hälsa via utevistelse och utomhusrehabilitering.

Syfte: Doktorandprojektets syfte är att öka kunskap om attribut i fysisk utemiljö av betydelse för äldre personers hälsa på särskilda boenden som bas för att utveckla en evidensrelaterad riktlinje som implementeras och testas i en arbetsmodell för design- och planeringsprocessen.

Design: Den övergripande metoden för projektet är mixed method design (Sandelowski 2014).

Målgrupper: Hyresgäster, vård-, omsorgs- och rehabiliteringspersonal samt verksamhetschefer vid särskilda boenden i samarbete med aktörer som är involverade i design och planering av särskilda boenden.

Delstudie I: Nationell kartläggande registerstudie
Delstudie II: Kvalitativ semi-strukturerad intervjustudie
Delstudie III: Riktlinjeutveckling via Delphimetod (Keeney, Hasson & McKenna 2011) med experter inom området
Delstudie IV: Utveckling av en arbetsmetod för design och planering av hälsofrämjande utemiljöer vid särskilda boenden via fokusgruppsintervjuer, designdialog och pilottestning.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall särskild behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper. 

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i vårdvetenskap har den som med godkänt resultat fullgjort kurs engelska B/6 eller har bedömts ha förvärvat motsvarande kunskaper genom tidigare studier. 

Kontaktuppgifter för anställningen

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta:

Huvudhandledare Helle Wijk, professor, institutionen för vårdvetenskap och hälsa,
telefon: 073 370 3462, e-post: helle.wijk@gu.se 

Biträdande handledare Göran Lindahl, avdelningschef, biträdande professor, Chalmers Centrum för vårdens arkitektur,
e-post: goran.lindahl@chalmers.se 

Ansökan

För ytterligare information och för att söka platsen se den fullständiga annonsen på https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-05-17

   

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat