arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i vårdvetenskap - Att leva med långvarig smärta

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 maj

 • Sök jobbet senast

  9 juni

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Titel på projektet: Upplevelser av att leva med långvarig smärta och utvärdering av en tidig personcentrerad insats i hemmet, via ett kombinerat telefon- och e-hälsostöd (MyHealthPain) för personer med långvarig smärta

Arbetsuppgifter

Utbildning i vårdvetenskap består i att genomföra ett vetenskapligt projekt och att delta i kurser på forskarnivå om minst 30 högskolepoäng. Utbildningen avslutas med att doktoranden skriver en vetenskaplig sammanläggningsavhandling eller en monografi motsvarande minst 120 högskolepoäng. För mer information om utbildning på forskarnivå vid Sahlgrenska akademin se https://medarbetarportalen.gu.se/sahlgrenskaakademin/forskarutbildning/

Projekt: Långvarig smärta är en vanlig orsak till att söka vård, näst vanligaste orsaken till långvarig sjukskrivning och leder till ett stort personligt lidande och omfattande samhällskostnader. Låg tilltro till sin förmåga, ångest, depression, stress, och sömnbesvär är vanligt förekommande hos personer med långvarig smärta. Det aktuella projektet bygger på en personcentrerad etik som avser att identifiera, bekräfta och ta tillvara personens möjligheter och mänskliga förmågor vilka ofta är underanvända resurser i hälso- och sjukvården. Projektet kommer att bestå av en interventionsstudie och kvalitativa studier om upplevelsen av att leva och vara sjukskriven för långvarig smärta samt vilket stöd som behövs för att återgå i arbete. Syftet med interventionsstudien är att undersöka om en tidig personcentrerad insats i hemmet via samtal på distans och en ehälsoplattform (MyHealthPain), är en kostnadseffektiv metod för att öka tilltron till egen förmåga (self-efficacy) och öka återgång i arbete vid långvarig smärta jämfört med standardbehandling. Tidigare studier har visat att personcentrerade interventioner ökar tilltron till egen förmåga i kombination med snabbare återgång i arbete, minskade kostnader och ökad hälsorelaterad livskvalitet.

Designen är en randomiserad, kontrollerad interventionsstudie av tidig personcentrerad insats i med patienter som har långvarig smärta och är rekryterade från primärvården. MyHealthPain fungerar som ett stöd att hantera sin vardag, när och var som helst, där patient, hälso- och sjukvårdpersonal, familj, vänner och arbetsgivare kan samverka. MyHealthPain bygger på en personcentrerad praktisk etik och är unik på så sätt att den hjälper till att identifiera och tillvarata styrkor och förmågor hos individen och hens sociala nätverk. MyHealthpain innebär en enkel insats tidigt i sjukdomsförloppet, där patienten har huvudrollen i sin egen rehabilitering.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration (så kallad institutionstjänstgöring). Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall särskild behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:
1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper. 

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i vårdvetenskap har den som med godkänt resultat fullgjort kurs engelska B/6 eller har bedömts ha förvärvat motsvarande kunskaper genom tidigare studier.  

Kontaktuppgifter för anställningen

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta huvudhandledaren, 
Sara Wallström, institutionen för vårdvetenskap och hälsa,
telefon: 0701-714468, e-post: sara.wallstrom@gu.se  

Ansökan

För ytterligare information och för att söka platsen se den fullständiga annonsen på https://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb

Ansökan ska vara inkommen senast: 2020-06-09

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander. Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat