arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i VA-teknik

 • Ort

  Luleå

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 juli

 • Sök jobbet senast

  25 augusti

Om jobbet

Forskningsgruppen för Stadens vatten inom ämnet VA-teknik vid institutionen för Samhällsbyggnad och naturresurser, Luleå tekniska universitet, söker en driven och engagerad doktorand som vill fördjupa sig i frågor kring små avloppssystem.

Forskargruppen för Stadens vatten har en stark position inom forskning och utbildning inom urbana vattensystem, främst avseende områdena dagvatten, avloppsvatten och avloppssystem. Att vara en del av forskargruppen innebär att arbeta i en internationell och kreativ miljö. I gruppen ingår ca 30 personer bestående av ett antal seniora forskare, svenska och internationella adjungerade professorer och cirka 15 doktorander. Gruppen har ett omfattande nationellt och internationellt samarbetsnätverk. Gruppens övergripande mål är att bidra till utvecklingen av hållbara urbana vattensystem.

Ämnesbeskrivning

VA-teknik omfattar hela det urbana vattensystemet (dag-, dricks- samt avloppsvatten) med avseende på insamling, transport och behandling samt organisation/planering. Forskningen syftar till en god samhällsekonomi och miljö, klokt resursutnyttjande och medborgarnas säkerhet och hälsa.

Projektbeskrivning

Urbant dagvatten kan vara kontaminerat, t.ex. om det genereras på vägar och industriområden. Detta projekt syftar till att utveckla komponenter för avancerad dagvattenbehandling där t.ex. membranteknik och koagulaering/flockulering ingår.

Reningsmetoderna undersöks i laboratorieskala, men det kan finnas möjlighet till utvärdering med pilot- eller fullskaleförsök.

Denna doktorandtjänst är en del av kompetenscentret DRIZZLE – Centrum för dagvattenhantering. Inom DRIZZLE utvecklar forskare vid Luleå tekniska universitet, företag och kommuner banbrytande, forskningsbaserade dagvattenlösningar, som minskar risken för översvämningar i städer, minimerar föroreningsbelastningen på sjöar och vattendrag och fångar de möjligheter som dagvattenavrinning kan erbjuda. DRZZLE består av 11 parter; Aarsleff Rörteknik AB, Dag&Nät, Järven Ecotech AB, Luleå kommun, Luleå tekniska universitet (projektledare), NCC Infrastructure, Rent Dagvatten AB, Stockholm stad, Stockholm vatten, Tyréns och StormTac AB.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna är varierande; du arbetar självständigt med att planera och genomföra studier, skriva vetenskapliga artiklar samt färdigställa din doktorsavhandling. Däremellan läser du forskarutbildningskurser samt medverkar vid seminarier och konferenser i såväl Sverige som internationellt. Under resans gång har du två handledare som stödjer dig i ditt arbete.

Positionen inkluderar en tidsbegränsad heltidsanställning under 4-5 år (beroende på graden av institutionstjänstgöring). I institutionstjänstgöringen kan bland annat administrativa uppgifter och undervisning upp till 20 % ingå.

Kvalifikationer

Sökande ska ha en civilingenjörs- eller masterexamen med inriktning mot Miljö och vatten, Naturresursteknik, Samhällsbyggnadsteknik, Väg och vatten eller annan inriktning som bedöms likvärdig. Tjänsten kräver goda kunskaper i engelska, då forskningsresultaten kommer att presenteras vid internationella konferenser och i vetenskapliga tidskrifter. Vidare behövs god förmåga att arbeta självständigt och driva projekt framåt samt att sätta sig in i nya frågeställningar. Kunskap inom VA-teknik, erfarenhet av labb- och fältarbete, provtagning och statistisk bearbetning av data är meriterande, liksom kunskap i svenska. Vi förväntar oss att sökanden har eller tar körkort för bil. Sökanden ska vid förfrågan kunna lämna kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Se även Allmänna studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

Information
För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Biträdande professor Annelie Hedström, 0920 49 2309, annelie.hedstrom@ltu.se och Dr. Inga Herrmann, 0920 49 2528, ingher@ltu.se;

Fackliga företrädare: SACO-S Christer Gardelli 0920-49 1809, Christer.Gardelli@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792, lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, öppenhet, samarbete, tillit och ansvar.

Ansökan

Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 2783-2019
Sista ansökningsdag: 25 augusti 2019