arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i VA-teknik

 • Ort

  Luleå

 • Yrkesroll

  Miljöingenjör

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  28 juni

 • Sök jobbet senast

  25 augusti

Om jobbet

Inriktning decentraliserade resurseffektiva avloppssystem

BAKGRUND


Forskningsgruppen för Stadens vatten inom ämnet VA-teknik vid institutionen för Samhällsbyggnad och naturresurser, Luleå tekniska universitet, söker en driven och engagerad doktorand som vill fördjupa sig i frågor kring små avloppssystem.

Forskargruppen för Stadens vatten har en stark position inom forskning och utbildning inom urbana vattensystem, främst avseende områdena dagvatten, avloppsvatten och avloppssystem. Att vara en del av forskargruppen innebär att arbeta i en internationell och kreativ miljö. I gruppen ingår ca 30 personer bestående av ett antal seniora forskare, svenska och internationella adjungerade professorer och cirka 15 doktorander. Gruppen har ett omfattande nationellt och internationellt samarbetsnätverk. Gruppens övergripande mål är att bidra till utvecklingen av hållbara urbana vattensystem.

ÄMNESBESKRIVNING


VA-teknik omfattar hela det urbana vattensystemet (dag-, dricks- samt avloppsvatten) med avseende på insamling, transport och behandling samt organisation/planering. Forskningen syftar till en god samhällsekonomi och miljö, klokt resursutnyttjande och medborgarnas säkerhet och hälsa.

PROJEKTBESKRIVNING


I detta doktorandprojekt ska nya och hållbara avloppssystem undersökas i pilot- och fullskala samt genom att använda systemanalys. Inom projektet finns det möjlighet att fördjupa sig i ett av två fokusområden:
 • Resurseffektiv behandling av avloppsvatten samt vattenåteranvändning. Inom detta fokusområde undersöks lågintensiva behandlingsmetoder och metoder för vattenåteranvändning, t.ex. salixbäddar, energiskog, skogsbevattning eller återanvändning av avloppsvatten inom jordbruket.
 • Decentraliserad gråvattenbehandling. Inom detta fokusområde studeras möjligheter, genomförbarhet och för- och nackdelar med lokal gråvattenbehandling, både i urbana och rurala sammanhang. Fullskaliga behandlingsanläggningar för gråvatten undersöks bl a med avseende på reningseffektivitet.
Denna doktorandtjänst är en strategisk satsning av forskningsämnet VA-teknik vid Luleå tekniska universitet.

ARBETSUPPGIFTER


Arbetsuppgifterna är varierande; du arbetar självständigt med att planera och genomföra studier, skriva vetenskapliga artiklar samt färdigställa din doktorsavhandling. Däremellan läser du forskarutbildningskurser samt medverkar vid seminarier och konferenser i såväl Sverige som internationellt. Under resans gång har du två handledare som stödjer dig i ditt arbete.

Positionen inkluderar en tidsbegränsad heltidsanställning under 4-5 år (beroende på graden av institutionstjänstgöring). I institutionstjänstgöringen kan bland annat administrativa uppgifter och undervisning upp till 20 % ingå.

KVALIFIKATIONER


Sökande ska ha en civilingenjörs- eller masterexamen med inriktning mot Miljö och vatten, Naturresursteknik, Samhällsbyggnadsteknik, Väg och vatten eller annan inriktning som bedöms likvärdig. Tjänsten kräver goda kunskaper i engelska, då forskningsresultaten kommer att presenteras vid internationella konferenser och i vetenskapliga tidskrifter. Vidare behövs god förmåga att arbeta självständigt och driva projekt framåt samt att sätta sig in i nya frågeställningar. Kunskap inom VA-teknik, erfarenhet av fältprovtagning, systemanalys och statistisk bearbetning av data är meriterande, liksom kunskap i svenska. Vi förväntar oss att sökanden har eller tar körkort för bil. Sökanden ska vid förfrågan kunna lämna kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Se även Allmänna studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet på universitetets hemsida.

INFORMATION


För ytterligare information är du välkommen att kontakta:

Dr. Inga Herrmann, 0920-49 2528, ingher@ltu.se;

Biträdande professor Annelie Hedström, 0920-49 2309, annelie.hedstrom@ltu.se

Fackliga företrädare:


SACO-S Christer Gardelli 0920-49 1809, Christer.Gardelli@ltu.se
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792, lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, öppenhet, samarbete, tillit och ansvar.

ANSÖKAN


Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: LTU-2756-2019

Sista ansökningsdag: 25 augusti, 2019