arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i VA-teknik med fokus på källor till dagvattens föroreningar

 • Ort

  Luleå

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 juli

 • Sök jobbet senast

  25 augusti

Om jobbet

Forskargruppen för Stadens Vattensystem inom ämnet VA-teknik vid institutionen för Samhällsbyggnad och naturresurser, Luleå tekniska universitet, söker en driven och engagerad doktorand som vill fördjupa sig i frågor kring källor till dagvattens föroreningar.

Forskargruppen för Stadens vattensystem vid Luleå tekniska universitet har en stark position inom forskning och utbildning inom urbana vattensystem, främst avseende VA-teknik inom områdena dagvatten, små avlopp och avloppssystem. Att vara en del av forskargruppen innebär att arbeta i en internationell och kreativ miljö. I gruppen ingår ca 30 personer bestående av ett antal seniora forskare, svenska och internationella adjungerade professorer och uppåt 20 doktorander. Gruppen har ett omfattande nationellt och internationellt samarbetsnätverk såväl inom forskning som inom industrin

Ämnesbeskrivning
VA-teknik omfattar hela det urbana vattensystemet (dag- dricks- samt avloppsvatten) med avseende på insamling, transport och behandling samt organisation/planering. Forskningen syftar till en god samhällsekonomi och miljö, klokt resursutnyttjande samt medborgarnas säkerhet och hälsa.

Projektbeskrivning
Ökande urbanisering leder till att städer förtätas vilket riskerar att öka föroreningsbelastningen på sjöar och vattendrag i den urbana miljön och dess omgivningar. Det övergripande målet för detta projekt är att få kunskap om vilka källor som är orsaken till föroreningar från den urbana miljön i dagvattnet. I projektet kommer vi bland annat att studera olika material och strukturer som används i den bebyggda miljön för att identifiera specifika källor och förknippade föroreningar som orsakar försämring av dagvattenkvaliteten. Laboratorie- och fältstudier kommer att genomföras för att kvantifiering bidrag av olika ämnen från material och aktiviteter samt identifiera potentiella risker med dessa föroreningar.

Projektet ingår i DRIZZLE – centrum för dagvattenhantering, ett av VINNOVA:s åtta nya kompetenscentrum för forskning i världsklass. I DRIZZLE kommer forskare vid Luleå tekniska universitet, företag och kommuner att utveckla banbrytande, forskningsbaserade dagvattenlösningar, som minskar risken för översvämningar i städer, som minimerar föroreningsbelastningen på sjöar och vattendrag, och som fångar de möjligheter som dagvattenavrinning kan erbjuda. DRIZZLE består av 11 parter, Aarsleff Rörteknik AB, Dag&Nät, Järven Ecotech AB, Luleå kommun, Luleå tekniska universitet (projektledare), NCC Infrastructure, Rent Dagvatten AB, Stockholm Stad, Stockholm Vatten, Tyréns samt StormTac AB.----

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna som doktorand är varierande. Du arbetar självständigt med att planera för och utföra labb- och fältstudier, skriva vetenskapliga artiklar samt färdigställa din doktorsavhandling. Däremellan läser du forskarutbildningskurser samt medverkar vid seminarier och konferenser i såväl Sverige som internationellt. Dessutom kan du få möjlighet att prova på lärarrollen. Under resans gång har du två handledare vid din sida som guidar och stöttar dig.

Kompetens och erfarenhet

Du ska ha en civilingenjörs- eller masterexamen med inriktning mot miljö och vatten, naturresursteknik, samhällsbyggnadsteknik eller annan inriktning som bedöms likvärdig. Tjänsten kräver goda kunskaper i engelska, då forskningsresultaten kommer att presenteras vid internationella konferenser och i vetenskapliga tidskrifter. Vidare behövs god förmåga att arbeta självständigt och driva projekt framåt samt att sätta sig in i nya frågeställningar. Kunskap inom VA-teknik, erfarenhet av labb- och fältarbete samt av statistisk bearbetning av data är mycket meriterande. Kunskap i svenska är också meriterande eftersom många kontakter sker med svenska kommuner och företag. Körkort för bil är önskvärt för att underlätta vid fältprovtagning.

Du ska vid förfrågan kunna lämna kontaktuppgifter till två referenspersoner. Vi ser gärna att du kan börja omgående.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se; Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma på högst 20%.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Professor Maria Viklander, 070 3301486, maria.viklander@ltu.se

Facklig företrädare: SACO-S Christer Gardelli, (+46)920-49 1809 christer.gardelli@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, tillit, öppenhet och ansvar.

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 2784-2019
Sista ansökningsdag: 25 augusti 2019