arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Urologi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 oktober

 • Sök jobbet senast

  29 oktober

Om jobbet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 14 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap bedrivs forskning och utbildning inom ämnena anestesi och intensivvård, kirurgi, klinisk fysiologi, hand- och plastikkirurgi, ortopedi samt urologi och andrologi.

Vi söker en doktorand inom området Urologi. Anställningen syftar till en doktorsexamen och är tidsbegränsad till maximalt fyra år heltid. Doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser etc.

Beskrivning av projektet


Prostatacancer är den vanligaste manliga cancerformen i Sverige och 6 % av alla män i Sverige dör på grund av prostatacancer. Metastaseringsprocessen till skelettet sker via blodet och isolering och karaktärisering av dessa cirkulerande tumörceller (CTC) kan ge prognostisk information. Detta projekt syftar till att isolera tumörceller från män med olika stadier av prostatacancer med hjälp av aferesis, där hela blodvolymen hos en patient kan undersökas. Eftersom detta är en ny metod så kommer projektet både inkludera teknisk optimering, tumörbiologiska aspekter av tumörcellerna som isoleras samt patientens upplevelser av att ingå i denna studie. Patienter kommer att tillfrågas att ingå i en prospektiv biomarkörstudie inför insättning av behandling för prostatacancer. Doktoranden kommer behöva vara del i arbetet med att optimera aferesis apparaturen, undersöka effekten av hanteringen av provet, samt utvärdera patienterna upplevelse av att få information av att det kan finnas tumörceller i blodet. Olika aspekter av detta kommer undersökas med både kvalitativa (intervjuer) och kvantitativa (enkäter) metoder utöver att undersöka eventuella biverkningar av metoden att isolera tumörcellerna (klinisk utvärdering).

Antagningskrav


För att antas till utbildning på forskarnivå skall den sökande ha dels grundläggande behörighet, dels särskild behörighet samt bedömas ha sådan förmåga som i övrigt bedöms för att klara utbildningen.

Grundläggande behörighet


Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF 7 kap 39§).

Särskild behörighet


För att kunna antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har nödvändiga kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning och/eller yrkeserfarenhet som bedöms i relation till forskarutbildningsområdet samt nödvändiga språkkunskaper i engelska. Både skriftliga och muntliga kunskaper avses. Bedömning av dessa kunskaper görs genom att en tilltänkt doktorand presenterar sin forskningsplan på engelska inför en av prefekten utsedd bedömningsgrupp.

Ett ytterligare krav är sjuksköterskeexamen eller motsvarande kompetens för att kunna göra klinisk bedömning samt för god medicinsk svenska för att göra intervjuer med patienter samt för bedömning av medicinsk journal.

Övriga kvalifikationer


Erfarenhet av kvalitativa studier är meriterande, likaså erfarenhet av aferesis eller motsvarande kunskaper. Tekniskt intresse kommer att underlätta. Erfarenhet att jobba i team är en förutsättning eftersom dessa studier inkluderar att vara del i samordnandet av en studie som involverar forskare och klinisk personal på flera institutioner respektive kliniker. Eftersom undersökningarna och intervjuer bygger på tillförsikt och förtroende från patienterna kommer personlig lämplighet att väga tungt i övervägande av tillsättning.

Upplysningar


För ytterligare information, kontakta Andreas Josefsson på Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Wallenberg Center för Molekylär medicin.

Ansökan


 Ansökan ska innehålla:

- Ett personligt följebrev med motivering till varför du söker och varför du är lämpad till forskarutbildningsplatsen.
- En meritförteckning.
- Styrkta kopior av examensbevis, betyg och intyg.
- Kopior på examensarbete och eventuella publikationer.
- Kontaktinformation till minst två referenspersoner.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.