arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Tropisk skogsekologi

 • Ort

  Uppsala

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 juni

 • Sök jobbet senast

  1 september

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för ekologi och genetik utlyser en doktorandtjänst i tropisk skogsekologi till programmet för växtekologi och evolution.

Institutionen för ekologi och genetik är en internationell miljö med drygt 200 medarbetare. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning i skärningspunkten mellan ekologi, evolution och genomik. Se vidare http://www.ieg.uu.se.

Projektbeskrivning: Du kommer att arbeta i en forskargrupp som undersöker hur variation i miljöförhållanden påverkar växtsamhällens sammansättning och arters utbredning, främst i tropiska skogar (https://bobmuscarella.weebly.com/index.html). Forskningen kombinerar information om arters egenskaper, utbredningsmönster och demografi för att analysera de processer som styr diversitetsmönster och ekologiska konsekvenser av miljöförändringar.

Doktoranden kommer att arbeta i ett pågående projekt som syftar till att koppla tropiska träds fysiologiska egenskaper, habitatkrav och demografiska variabler som tillväxt och överlevnad längs miljögradienter i Puerto Rico. Inom ramen för det pågående projektet kommer doktoranden att utveckla en självständig forskningsprofil utifrån intressen och tidigare erfarenheter (som förväntas beskrivas i ansökan). Projektet är baserat på ett internationellt samarbete och det kommer att finnas goda möjligheter till samverkan med andra projektdeltagare.

Arbetsuppgifter: Doktorand utbildningen omfattar fyra års heltidsforskning inklusive undervisning och litteraturstudier.

Kvalifikationskrav: Masterexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara masterexamen, i ekologi, växtfysiologi eller annat relevant ämne. Kandidaten ska ha mycket god förmåga att uttrycka sig på engelska, i såväl tal som i skrift.

Meriterande: Intresse för tropisk ekologi och erfarenhet av fältarbete (särskilt i tropiska områden). Erfarenhet av R och intresse att lära sig programmering. Utbildning i statistik.

Lön: Enligt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2020-01-01.

Anställningen: Tidsbegränsad anställning enligt HF 5 kap § 7. Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier. Anställningen kan komma att kombineras med undervisning eller annan institutionstjänstgöring (maximalt 20 %), vilket förlänger anställningen med motsvarande tid. Lokala riktlinjer finns fastställda för löneinplacering. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/. Mer information om forskarutbildning finns under http://www.teknat.uu.se/utbildning/forskarniva/.

Instruktioner för ansökan: Ansökan ska innehålla 1) ett brev som beskriver dig själv, dina forskningsintressen, varför du vill doktorera och varför just du är lämplig för tjänsten, 2) ditt CV, 3) en kort beskrivning av din utbildning, 4) en kopia av din masterexamen och dina kursbetyg samt en kopia av din masteruppsats 5) namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner (e-postadress och telefonnummer), och 6) eventuella publikationer. Ansökan bör skrivas på engelska.    

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Universitetslektor, Bob Muscarella, robert.muscarella@ebc.uu.se , +46 18 471 2861.

Välkommen med din ansökan senast 2019-09-01. UFV-PA 2019/2232.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.