arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Träteknik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 oktober

 • Sök jobbet senast

  30 november

Om jobbet

- Med inriktning mot utveckling av metoder för hårdgörning av trä
Vi söker en motiverad doktorand inom forskningsämnet Träteknik vid Luleå tekniska universitet (LTU), som ska arbeta inom området för det strategiska forskningsprogrammet CT WOOD CoE. Forskningsprogrammet har som övergripande mål att med hjälp av avancerad mätteknik och digitaliseringsverktyg skapa mervärde genom att effektivisera råvaruutnyttjandet från skog till färdig produkt, där det starkt ökande träbyggandet har en central betydelse. CT WOOD har sin hemvist vid LTU Träteknik i Skellefteå och bakom satsning står Skogsindustrierna/ Svenskt Trä, Kempestiftelserna, Skellefteå kommun, LTU, tillsammans med industrin.

PROJEKTBESKRIVNING

CT WOOD ska fokusera på tillämpad forskning i nära samverkan mellan universitet, institut och industrin. Målet är att med hjälp av avancerad mätteknik och digitaliseringsverktyg skapa mervärde genom att effektivisera råvaruutnyttjandet i trävärdekedjan från skog till färdig produkt, där det starkt ökande träbyggandet har en central betydelse. I detta projekt ska kommer en nyutvecklad press för hårdgörning driftsättas vilken ska ligga till grund för fortsatt forskning och utveckling inom området. Doktorandprojektet kommer att fokusera på grundläggande materialtekniska och produktionstekniska aspekter som kan komma att ligga till grund för utvecklingen av en industriell metod för ythårdgörning av olika träslag. Det finns stora möjligheter till industriellt och internationellt samarbete.

ARBETSUPPGIFTER

Forskningsområdet är multidisciplinärt av både vetenskaplig och tillämpad art, samt inkluderar områden som materialvetenskap, fysik och industriell produktionsteknik. Arbetet kommer att innefatta utveckling av metoder för att praktiskt kunna utföra ythårdgörning av trä i pilotskala, men förståelsen av de grundläggande materialtekniska mekanismerna vid komprimering av trä och hur dessa ska kunna utnyttjas industriellt är de centrala delarna i ditt arbete. Utveckling av olika mätmetoder för att kunna följa och utvärdera trä under komprimering kommer också att vara viktigt. Projektet kommer att samverka med andra projekt där man arbetar med utveckling av mätmetoder, materialanalys, optimering av värdeutbyte, processoptimering, och kvalitetsstyrning. Avancerad mätteknik tidigt i processen är grunden till optimering av efterföljande produktionsled.

Allt vetenskapligt arbete presenteras på engelska i form av artiklar i vetenskapliga tidskrifter och vid internationella konferenser. Doktorandtjänsten är unik och kommer att leda till en i framtiden efterfrågad kompetens och ge dig som forskare möjlighet att arbeta i kreativa forskningsmiljöer vid såväl LTU som i de organisationer och företag som vi samarbetar med. Tjänsten är planerad att tillsättas under 2019.

Doktorandstudierna pågår på heltid under 4 år. Institutionstjänstgöring upp till maximalt 20 % av heltid kan tillkomma.

KVALIFIKATIONER

Vi söker en begåvad och motiverad kollega som kan både självständigt och i samarbete med kollegor genomföra kvalificerad forskning i vår forskningsgrupp. Vi tror att en lämplig bakgrund är en grundutbildning i träteknik, maskinteknik, teknisk fysik eller motsvarande. Den sökande förväntas genomföra doktorandstudierna på heltid i anslutning till beskrivna projekt. LTU åtar sig att bidra med utmärkta arbetsförhållanden, aktivt stöd från en kvalificerad handledargrupp, samt föreliggande förslag till doktorandutbildning, vilket ska leda till en doktorsexamen i Träteknik.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se även; Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet på vår hemsida.           

INFORMATION

För komplett platsannons vänligen besök vår webplats ltu.se/ledigajobb

För ytterligare information är du välkommen att kontakta:
Professor, Dick Sandberg, 0910-58 53 71, dick.sandberg@ltu.se

Fackliga företrädare:

SACO-S Christer Gardelli, 0920-49 18 09 christer.gardelli@ltu.se
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, tillit, öppenhet och ansvar.

ANSÖKAN

Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 30 november 2019
Referensnummer: 4204-2019