arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Träteknik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 september

 • Sök jobbet senast

  18 november

Om jobbet

- Med inriktning mot utveckling av CT-skanning för träindustriella applikationer

Vi söker en motiverad doktorand inom forskningsämnet Träteknik vid Luleå tekniska universitet (LTU), som ska arbeta inom området för det strategiska forskningsprogrammet CT WOOD CoE. Forskningsprogrammet har som övergripande mål att med hjälp av avancerad mätteknik och digitaliseringsverktyg skapa mervärde genom att effektivisera råvaruutnyttjandet från skog till färdig produkt, där det starkt ökande träbyggandet har en central betydelse. CT WOOD har sin hemvist vid LTU Träteknik i Skellefteå och bakom satsning står Skogsindustrierna/Svenskt Trä, Kempestiftelserna, Skellefteå kommun, LTU, tillsammans med industrin. 

PROJEKTBESKRIVNING

CT WOOD ska fokusera på tillämpad forskning i nära samverkan mellan universitet, institut och industrin. Målet är att med hjälp av avancerad mätteknik och digitaliseringsverktyg skapa mervärde genom att effektivisera råvaruutnyttjandet i trävärdekedjan från skog till färdig produkt, där det starkt ökande träbyggandet har en central betydelse. Infrastrukturens kärna vid CT WOOD blir tre datortomografer, samt samverkan med sågverksindustrin och deras industriella tomografer. Data från stockröntgen kommer att kombineras med resultat från ytskannrar i sågverkens råsortering, justerverk, hyvlerier och komponentfabriker och även användas för att förbättra effektiviteten i äldre stockröntgenutrustningar. Doktorandprojektet kommer att fokusera på att detektera olika strukturer och fukt i trämaterialet, för att därmed kunna förfina de industriella mätmetoderna. Det finns stora möjligheter till industriellt och internationellt samarbete.

ARBETSUPPGIFTER

Forskningsområdet är multidisciplinärt av både vetenskaplig och tillämpad art, samt inkluderar områden som materialvetenskap, fysik och industriell produktionsteknik. Arbetet kommer att innefatta utveckling av metoder för att med hjälp av CT-skanning analysera trä och andra biobaserade material för att på sikt utveckla industriella oförstörande mätmetoder som kan utgöra basen i arbetet med att digitalisera träindustrin. Projektet kommer att samverka med andra projekt där man arbetar med utveckling av mätmetoder, materialanalys, optimering av värdeutbyte, processoptimering, och kvalitetsstyrning. Avancerad mätteknik tidigt i processen är grunden till optimering av efterföljande produktionsled.

Doktorandstudierna pågår på heltid under 4 år. Institutionstjänstgöring upp till maximalt 20 % av heltid kan tillkomma.

KVALIFIKATIONER

Vi söker en begåvad och motiverad kollega som kan både självständigt och i samarbete med kollegor genomföra kvalificerad forskning i vår forskningsgrupp. Vi tror att en lämplig bakgrund är en grundutbildning i fysik eller motsvarande. Den sökande förväntas genomföra doktorandstudierna på heltid i anslutning till beskrivna projekt. LTU åtar sig att bidra med utmärkta arbetsförhållanden, aktivt stöd från en kvalificerad handledargrupp, samt föreliggande förslag till doktorandutbildning, vilket ska leda till en doktorsexamen i Träteknik.

Den sökande ska ha ett tydligt intresse för fysik, beräkningar, datorsimuleringar, experimentella studier och sedvanliga ingenjörsmässiga frågeställningar. Ett aktivt deltagande i att vidareutveckla det internationella forskningssamhället inom området kommer att premieras. Den sökande ska vara en god lagspelare med goda kunskaper i engelska, i såväl muntlig som skriftlig framställan. Kunskaper i det svenska språket är inte ett krav för tjänsten, men den sökande ska vara förberedd att på några års sikt kunna utföra arbetsuppgifter som kräver förståelse i svenska.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se även; Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet på vår hemsida.           

INFORMATION

För komplett platsannons vänligen besök vår webplats ltu.se/ledigajobb
För ytterligare information är du välkommen att kontakta:
Professor, Dick Sandberg, 0910-58 53 71, dick.sandberg@ltu.se

Fackliga företrädare:

SACO-S Christer Gardelli, 0920-49 18 09 christer.gardelli@ltu.se
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, tillit, öppenhet och ansvar.

ANSÖKAN

Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 18 November 2019
Referensnummer: 4145-2019