arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i transformativ innovation 

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 juni

 • Sök jobbet senast

  10 augusti

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Doktorand i transformativ innovation – med inriktning på interorganisationella affärsmodeller för hållbar utveckling 
Transformativ innovation
Ämnet transformativ innovation syftar till att förstå, förklara och förbättra verksamheter med fokus på utveckling och anpassning av nya och befintliga lösningar (t ex system, varor och/eller tjänster) samt nya eller förändrade processer (t ex tekniska, organisatoriska och affärsmässiga) för att skapa värde för individer, grupper, företag och andra organisationer samt samhälle.

Forskningen adresserar såväl mänskliga, organisatoriska, processmässiga och tekniska aspekter såsom användarcentrerad design, teknik- och affärsutveckling, utvecklingsmetodik, integration och samverkan, industrialisering samt hållbar utveckling.

Bakgrund

För att klara klimat-, biodiversitets- och andra hållbarhetsmål måste det ske en snabb utveckling och omställning inom näringslivet de kommande 5-10 åren, och finnas en politik som främjar detta. Det innebär förändringar i konsumtion och produktion, ökad resurseffektivitet och cirkularitet, samt nya branschkopplingar, värdekedjor och affärsmodeller. I det nybildade forskningscentrumet Sparbanken Skånes Centrum för Hållbar Näringslivsutveckling (SSCEN) kommer vi att bygga kunskap och hantera dessa utmaningar. De utlysta tjänsterna finansieras inom ramen för SSCEN. Du kommer att vara en del av en interdisciplinär forskningsmiljö bestående av andra doktorander, postdocs samt seniora forskare från Ekonomihögskolan och Lunds tekniska högskola vid Lunds Universitet. Du förväntas aktivt att bidra till forskningen inom de tvärvetenskapliga delområdena både i samarbete med andra som individuellt.

Projektbeskrivning

Dagens företag arbetar inom försörjningskedjor och nätverk för att vara säkerställa resurser, vara konkurrenskraftiga och dynamiska. Vissa forskar menar att dagens konkurrens inte sker mellan företag utan mellan försörjningskedjor. Inom affärsutveckling sker dock mycket inom de etablerade företagsgränserna, inte minst när det kommer till hållbar utveckling. Konceptet affärsmodeller och de olika modellerna och verktygen såsom Business model canvas, är primärt inriktad på den enskilda organisationen. I en nyligen genomförd studie om hållbar affärsutveckling tydliggjordes det enskilda perspektivet och faktumet att affärsutvecklingen på det interorganisatoriska planerat var obefintlig. Företagen beskrev sina olika satsningar men de var alla inom det egna företagets gränser och det saknades en strategisk samsyn i försörjningskedjan. Nya former för samarbete är nödvändiga för att skynda på omställningen till en hållbar utveckling. En nyckel till omställningen är just affärsmodellen som i framtiden måste vara mer interorganisatorisk för att både möjliggöra ekonomisk som miljömässig och social hållbarhet. 

Detta doktorandprojekt syftar till att studera och bidra till ny kunskap om interorganisatoriska affärsmodeller och hur dessa kan designas över dagens organisationsgränser i syfte att påskynda omställningen till en hållbar utveckling. Projektet genomför inom ramen för det nyetablerade centret: Sparbanken Skånes Centrum för Hållbar Näringslivsutveckling vid Lunds universitet.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet 
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

- avlagt examen på avancerad nivå eller  
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för transformativ innovation uppfyller den som har:

- Minst 50 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet för forskarutbildningen, varav minst 25 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdena, eller 
- konstnärlig högskoleexamen, civilingenjörsexamen, civilekonomexamen, masterexamen eller magisterexamen med relevans för ämnesområdena. 

Övriga krav:

- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Goda kunskaper om affärsmodeller.  
- Goda kunskaper om Supply chain management.
- Goda kunskaper om hållbar utveckling.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas särskilt:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet. 
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.
För annonsen i sin helhet vänligen se: 

https://lu.varbi.com/what:job/jobID:518806/?lang=se

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 1 oktober 2022 Visstidsanställning till