arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Trä- och naturpolymerteknik

 • Ort

  Växjö

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  9 januari

 • Sök jobbet senast

  24 januari

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen.

Fakulteten för teknik strävar efter att Linnéuniversitetets ledord Kreativ kunskapsmiljö, Framstående forskning, Samhällelig drivkraft och Globala värden ska genomsyra verksamheten. Vid Fakulteten för teknik bedrivs en bred verksamhet som spänner över nio olika institutioner genom vilka Linnéuniversitetet utbildar och bedriver forskning. Institutionen för skogs- och träteknik ger utbildningar och bedriver forskning inom skogsbruk med kopplingen till träkvalitet, skogsproduktion och värdekedjan till marknaden.

Antas i: Skogsindustriella produktionssystem


Anställningsform: Anställning som doktorand är tidsbegränsad enl HF kap 5 §7. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Placeringsort tillsvidare: Växjö, Sverige

Arbetsbeskrivning


Linnéuniversitetet, Institutionen för skogs- och träteknologi, söker en 4-årig heltids doktorand i trä- och naturpolymerteknik med specialisering i träbaserade kompositer. Anställningen omfattar forskarutbildning upp till doktorsexamen inom trä- och naturpolymerteknik. Ämnesområde är användningen av olika landbruksindustriella material och teknik för omvandling till värdefulla material (fibrer, fyllmedel, limkomponenter) för den träbaserade panelindustrin.

Projektet syftar till att undersöka möjligheterna som erbjuds av olika landbruksindustriella fibrer, rester och biprodukter för att göra dem till värdefulla råvaror, fyllmedel och biobaserade limsystem för panelindustri. Särskilda mål är:
 • Att kartlägga och analysera tillgängligheten, egenskaperna, bearbetningen och produktionsflödena av landbruksindustriella fibrer, biprodukter och rester från jordbruksbaserade livsmedels- och energisektorer. Detta kopplas sedan samman med den dokumenterade och tillämpade kunskapen om deras användning som substrat, fyllmedel och lim inom träpanelindustrin.
 • Att välja lovande inhemska landbruksindustriella material och fastställa krav och villkor för användningen av dem i till verkningen av träbaserade paneler.
 • Att studera egenskaperna hos träbaserade kompositer lika väl som nödvändiga steg för att skala upp processen för de med bäst egenskaper.
 • Att beskriva hållbara produktionslinjer av kompositer med högt biobaserat innehåll genom att använda de utvalda landbruksindustriella råvarorna och biprodukterna genom att inkludera detaljer om råmaterialhantering, kostnadsanalys och energiförbrukning.
 • Att skapa förutsättningar för framgångsrik användning av landbruksindustriella material i träbaserad panelindustri genom att involvera berörda intressenter i Sverige, med hänsyn till utbuds- och logistikaspekter.
För att uppnå målen har ett nära samarbete med landbruk - och träpanelindustrier säkrats.

Högskoleförordningen anger att den som är anställd som doktorand främst skall ägna sig åt sin forskarutbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 % av full arbetstid.

För behörighet att ansöka, urvalsgrunder och kontaktpersoner besök vår hemsida:

https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Lediga-jobb/?rmpage=job&rmjob=4093&rmlang=SE

Sista ansökningsdag 2019-01-24 

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Sökande uppmanas att till ansökan bilägga CV, personligt brev, ett exemplar av en relevant uppsats, betyg och intyg samt andra relevanta dokument. Sökanden uppmanas också att till sin ansökan bifoga ett förslag till avhandlingsplan inom aktuellt forskningsområde. Samtliga handlingar ska bifogas digitalt i ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.