arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Tillämpad fysik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  28 januari

 • Sök jobbet senast

  18 februari

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare av en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) bedriver såväl grundutbildning som forskning och forskarutbildning. Forskning är den dominerande verksamheten och den sker ofta i samverkan med företag och internationella partners. Vi är en av universitetets äldsta, mest välkända och största institutioner och omfattar fem samverkande vetenskapliga områden: biologi, kemi, materialfysik, tillämpad fysik samt teori och modellering.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ifm

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som

Doktorand i Tillämpad fysik 
med placering vid Institutionen för Fysik, kemi och biologi, IFM

Arbetsuppgifter

Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Du kommer arbeta inom ramarna för ett projekt med fokus på att utveckla och studera nya typer av dynamiska och modulära biomaterial för 3D cellodling och bioprintning. Arbetet kommer att inbegripa syntes och karakterisering av nya molekylära komponenter och material (hydrogeler), med fokus på peptider och peptid-polymerhybrider. En rad olika biofysikaliska metoder och cell-baserade system kommer att användas för att studera och utvärdera materialen och dess komponenter. Arbetet kommer primärt att bedrivas vid Laboratoriet för molekylära material som är en multidisciplinär forskargrupp med fokus på bioresponsiva och biointeraktiva nanomaterial.

Behörighet

Behörig till anställning som doktorand är bara den som antas eller redan har antagits till forskarutbildning.

Du ska vara driven, kreativ och analytisk och gilla att lösa problem, kunna arbeta effektivt såväl enskilt som tillsammans med andra forskare och studenter i ett multidisciplinärt sammanhang. Du ska ha mycket god kommunikationsförmåga och goda kunskaper i engelska i både tal och skrift. Du ska ha en masterexamen med inriktning mot Biomedical Engineering eller motsvarande och mycket goda kunskaper i polymerteknik och erfarenhet av design av biomaterial. Tidigare erfarenhet av design, syntes och karakterisering av mjuka material/hydrogeler för biomedicinska tillämpningar, som cellodling, läkemedelsfrisättning och bioprinting, är meriterande.

Förordnandetid

Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. 

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Lön

Ingångslön för innehavare av doktorandanställning regleras utifrån en för institutionen lokalt avtalad lönestege.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.  

Ansökningsförfarande

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 18 februari 2020. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Ingångslön regleras utifrån en för institutionen lokalt avtalad lönestege.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat