arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i tillämpad fysik; röntgenavbildningsinstrumentering

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 september

 • Sök jobbet senast

  31 oktober

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Avdelningen för Synkrotronljusfysik (http://www.

sljus.lu.se) är en del av fysiska institutionen och har mer än 40 anställda. Tyngdpunkten i forskningen är experimentella studier av elektroniska, strukturella och kemiska egenskaper hos material. Vid avdelningen använder och utvecklar vi ett brett urval av synkrotron- och labbaserade tekniker. Vi är också delaktiga i att utveckla strålrör, experimentstationer, experimentella tekniker och acceleratorsystem för MAX IV laboratoriet samt har ett nära samband med European Spallation Source (http://www.esss.se), som är en ny europeisk neutronanläggning som är under konstruktion i anslutning till MAX IV. MAX IV är en ett nationellt storskaligt laboratorier som är en del av Lunds Universitet och ligger på cycklingsavstånd från fysiska institutionen.  Laboratoriet är världens ljusstarkaste synkrotronljusanläggning där forskare från Sverige och resten av världen bedriver forskning inom t.ex. materialvetenskap, biologi, kemi och nanoteknik.

NanoLund (http://www.nano.lu.se), tidigare känt som Nanometerkonsortiet, som grundades 1988, stöder och samordnar verksamheten inom nanovetenskap och nanoteknik vid Lunds universitet. NanoLund är idag Sveriges största forskningsmiljö för nanovetenskap, och engagerar cirka 250 doktorander och forskare inom fakulteterna för teknik, naturvetenskap och medicin vid Lunds universitet. Visionen är att sammanföra de mest kreativa hjärnorna i en världsledande tvärvetenskaplig forskningsmiljö för att bidra till att lösa samhällets stora utmaningar genom att utmana nanovetenskapens gränser. NanoLund driver Lund Nano Lab (http://www.nano.lu.se/lundnanolab-2), som har excellenta faciliteter för tillverkning och karakterisering på nanoskalan.

För mer information om huvudhandledaren av projektet hänvisas till: https://www.sljus.lu.se/staff/pablo-villanueva-perez

Arbetsuppgifter


Röntgenstrålar har en unik förmåga att undersöka prover i deras naturliga tillstånd, så som celler, proteiner i lösning eller elektroniska apparater, potentiellt vid upplösning ner till atomär nivå. Uppkomsten av diffraktionsbegränsade lagringsringar (MAX IV) och röntgenfrielektronlasrar (European XFEL) har öppnat ett helt nytt spektrum av tillämpningar tack vare deras oöverträffade briljans. Detta projekt försöker utveckla en ny röntgenavbildningsmetod döpt till röntgenmultiprojektionsavbildning, kapabel till att filma processer i 3D med tidsupplösning flera storleksordningar snabbare än dagens 3D-röntgenavbildningstekniker. Särskilt kommer kandidaten att arbeta med utvecklingen av en sådan teknik och dess tillämpning i studiet av cellulosafibrer, ett återvinningsbart biomaterial som kan ersätta fossilbaserade material. Det utvecklade instrumentet kommer att tas i drift vid två av de ljusstarkaste källorna i världen: MAX IV och European XFEL.

Projektet är experimentellt med en beräkningsdel. Den framgångsrika kandidaten kommer få möjlighet att:

- Få förståelse för röntgenavbildningsinstrumentering, från röntgenoptik till detektionskomponenter.
- Delta i utvecklingen och designen av en ny röntgenavbildningsteknik som utnyttjar de unika förmågorna hos MAX IV och European XFEL.
- Få praktisk erfarenhet av operationer och instrumentintegrationstekniker vid storskaliga anläggningar så som MAX IV och European XFEL.
- Föreslå och testa komponenter passande för röntgenmultiprojektionsavbildning så som röntgenstråldelare, provmiljöer och detekteringsscheman.
- Utföra experiment på nya biomaterial (cellulosafibrer) och ta upp grundläggande frågor för att ersätta plast.
- Arbeta i internationella forskningssamarbetsmiljöer.

 Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

För mer information https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:537968/

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 400 anställda. Institutionen är gemensam för naturvetenskaplig och teknisk (LTH) fakultet. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större forskningscentra. Forskningen vid institutionen omfattar ett brett spektrum av modern fysik.

www.fysik.lu.se

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Snarast möjligt Visstidsanställning till