arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i tillämpad fysik, fokus på organisk bioelektronik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 november

 • Sök jobbet senast

  10 december

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itn

Linköpings universitet ledigförklarar en till två anställningar som doktorand i tillämpad fysik, fokus på organisk bioelelektronik

Arbetsuppgifter


Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

 

Forskningen inom dessa doktorandtjänster kommer att fokusera på (några eller alla):

– Utveckling av självorganiserade organiska elektroder och elektroniksystem som resulterar i hög elektrisk ledningsförmåga och effektiv elektrokatalytisk generering av biokemiska och elektriska signaler i nervsystemet.

– Utveckling av självorganiserade organiska elektroder och elektroniksystem som möjliggör integrering av teknologi inne i själva cellmembranet. Elektrisk stimulering av levande nervceller och vävnader kommer att undersökas i syfte att överbrygga signalerande cellmembran och membranstrukturer.

– Karakterisering polymerisation av olika ledande molekyler i hjärna och i olika nervsystem-modeller med syfte att möjliggöra självorganiserade elektroniska system inne i nervvävnad.

- Utveckling och karakterisering av enheter och elektroniksystem som efterliknar de grundläggande signalegenskaperna för synapser, med avseende på kort- och långsiktig utbildning / inlärning och depression, inklusive signaler från både elektronik och nervsystemet.

Arbetet kommer att omfatta konceptuell design, tillverkning och karakteriseringar med avseende på material, apparater och signaler och kommer främst att omfatta forskningsarbete som utförs i kemilaboratorier och renrumsanläggningar. Material, elektroder, enheter och koncept kommer att undersökas i cellinjer, primära celler och hjärnvävnad. Karaktäriseringen kommer att inkludera en rad olika elektronik-, spektroskopi- och mikroskopi-metoder.

Behörighet

Anställning som doktorand är villkorad antagning till forskarutbildning i Tillämpad Fysik.

Dessa mycket spännande forskartjänster förutsätter en mastersexamen inom (bio)kemi, fysik, materialvetenskap, elektronik eller bioteknik. Erfarenheter av arbete inom experimentell teknisk/vetenskaplig verksamhet är värdefull och bedöms meriterande. Forskningen inom laboratoriet för organisk elektronik (LOE) kommuniceras i huvudsakligen på engelska, och därför är god förmåga att utrycka sig på engelska, i tal och skrift, ett krav.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

Lika villkor

Flertalet av våra doktorander inom ITN är män, därför ges kvinnor företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

För mer information om anställningen:

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=12457&rmlang=SE

 

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.