arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i tillämpad fysik - laserbaserad förbränningsdiagnostik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 september

 • Sök jobbet senast

  28 oktober

Om jobbet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar. Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer https://www.umu.se/jobba-hos-oss/

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik har cirka 100 medarbetare och bedriver forskning inom områden som energiteknik, tillämpad fysik, laserspektroskopi, och tillämpad elektronik.

För mer information se https://www.umu.se/institutionen-for-tillampad-fysik-och-elektronik/forskning.

Forskargruppen Tillämpad optik (https://www.umu.se/forskning/grupper/tls/) vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik rekryterar en doktorand som ska studera och karakterisera oxyfuelförbränning av fast biomassa utveckla med hjälp av avancerade analytiska tekniker. Du kommer att ingå i ett projekt finansierat av Energimyndigheten som kommer att bedrivas i samarbete med forskare vid RISE Piteå (https://www.ri.se/sv) och forskningsmiljön Thermochemical Energy Conversion Laboratory (TEC-Lab). TEC-Lab är en del av institutionen för tillämpad fysik och elektronik och Kemiskt Biologiskt Centrum (KBC) vid Umeå universitet (https://www.umu.se/kemiskt-biologiskt-centrum).

Projektbeskrivning

Förbränning av fast biomassa tillsammans med avskiljning och lagring av koldioxid (BECCS) har potential att drastiskt minska utsläppen av koldioxid från förnybar värme- och elproduktion. Det mest lovande sättet att uppnå detta är att implementera oxyfuelförbränning av biomassa och CCS i befintliga anläggningar för värme- och elproduktion samt avfallsförbränning. Oxyfuelförbränning ger en rökgas bestående av högkoncentrerad koldioxid, som kan komprimeras direkt till låg kostnad för permanent lagring. Det finns dock få systematiska experimentella studier av oxyfuelförbränning av fast biomassa och få på större skala. Målet med detta projekt är att skaffa nödvändig kunskap för att implementera BECCS tekniken i energisystemet. Experiment i laboratorie- och pilotskala kommer att utföras och karakteriseras med hjälp av avancerad diagnostik för att ta itu med nyckelfrågor, såsom processtabilitet och -kontroll, och gas- och fastfasförbränningskemin i en koldioxid-rik atmosfär. I arbetet ingår även utveckling av laserbaserade tekniker för förbränningsdiagnostik. 

Kompetenskrav

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Kraven ska vara uppfyllda vid tidpunkten för antagning till forskarutbildningen och behöver inte vara uppfyllda vid söktillfället.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarutbildning i tillämpad fysik krävs att den sökande har fullgjort kursfordringar om minst 120 högskolepoäng inom området fysik närliggande tillämpningsområden eller andra ämnesområden som bedöms som direkt relevanta för forskarutbildningen.

Mycket goda kunskaper i det engelska språket, både i tal och skrift, krävs, och måste visas under intervjuprocessen.

Erfarenhet och kompetens inom experimentellt arbete med lasrar, laserspektroskopi, mikroskopi, optik och elektronik är meriterande. Detta gäller även programmering i Matlab och LabVIEW. Erfarenhet av arbete med förbränningsprocesser, termokemisk omvandling av biomassa och numerisk modellering är meriterande. Oavsett bakgrund bör du ha ett stort intresse av att tillämpa fysikaliska och kemiska analysmetoder inom termisk processkemi.

Du bör vara mycket motiverad, målinriktad, och ha förmåga att arbeta med huvudsakligen experimentella uppgifter såväl självständigt som i samarbete med en forskargrupp. I projektet ingår hantering av kemikalier, högeffektlasrar och förbränningsprocesser, vilket gör att noggrannhet och hög säkerhetsmedvetenhet är viktigt.

Anställningsvillkor

Anställningen förväntas resultera i doktorsexamen och huvuduppdraget för doktoranden är således att vara verksam inom forskning, studera forskarkurser samt eventuellt delta i undervisning i kurser på grundnivå. Anställningen är begränsad till fyra år på heltid eller upp till fem år om undervisning eller annat institutionsarbete utförs. Lönen är fast enligt fastställd lönenivå för doktorander vid Umeå universitet.

Ansökan

Din ansökan ska helst vara skrivna på engelska och ska innehålla:

- Ett följebrev med kort beskrivning av dina kvalifikationer, forskningsintressen och motivering till varför du söker doktorandanställningen (max 2 sidor)
- Curriculum vitae (CV)
- Styrkta kopior på relevanta examensbevis och andra intyg
- En lista på universitetskurser med betyg
- Kopior på examensarbete och eventuella publikationer

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi, och ska vara inkommen senast 2022-10-28. 

Övrig information

Anställningen gäller heltid i 48 månader.

Tillträde i slutet av 2022 eller enligt överenskommelse.

Närmare upplysningar lämnas av Florian Schmidt, tel 090-786 7611, florian.schmidt@umu.se

Facklig information lämnas av SACO, tel 090-786 5365, SEKO, tel 090-786 5296 samt ST, tel 090-786 5431.

Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: 2022-12-01 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning till