arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i teoretisk kemi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 september

 • Sök jobbet senast

  25 september

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Arbetsuppgifter 

Syftet med projektet är att förstå hur oordnade proteiner växelverkar med membran och att erhålla en moleylär förståelse för detta genom att kombinera ytadsorptionstekniker som neutronreflektivitet och QCM-D med lågvinkel-röntgenspridning samt datorsimuleringar.

En del av projektet syftar till att utveckla gorvkorninga och atomistiska modeller samt metoder för att studera protein-lipid växelverkan.

KvalifikationerUtöver de formella kravet, betraktas dokumenterad erfarenhet inom följande områden som en merit:

- Kurser inom fysikalisk kemi, statistisk termodynamik, och yt- och kolloidkemi,
- Datorsimuleringar på olika detaljnivå,
- Erfarenhet av ovan nämnda experimentella tekniker och mätningar på internationella neutron- och synkrotronljusanläggningar. 

Dokument att bifoga: Ett följebrev (1 / 2-1 sida) där du motiverar varför du vill göra en forskarutbildning i teoretisk kemi vid Lunds universitet, och hur detta forskningsprojekt matchar dina egna forskningsintressen och vetenskaplig bakgrund.

 Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund


Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor


Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.