arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i tema Teknik och social förändring

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 maj

 • Sök jobbet senast

  15 juni

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för Tema var först i Sverige att erbjuda en akademisk miljö för tematiskt organiserad, tvärvetenskaplig och samhällsrelevant forskning. Vi kombinerar stark forskning med utbildningsuppdrag på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå, inte sällan i samverkan med aktörer utanför universitetet. Vi tar avstamp i ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt och det vi gör syftar till att utveckla nya perspektiv på etablerade samhällsfenomen, till nytta för såväl vetenskapens som samhällets utveckling.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/tema

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som doktorand i ämnesområde tema Teknik i social förändring.

Arbetsuppgifter

Innehavaren av anställningen förväntas bedriva forskning inom ramen för forskningsprojekt kring kunskapssyn och kunskapsproduktion i policyarbete i eller av relevans för hälso- och sjukvården, exempelvis när nya riktlinjer tas fram för behandling av patienter med långtidssymptom på Covid-19. Speciellt fokus ligger på hur kunskap produceras i olika epistemiska fält av relevans för hälso- och sjukvården, såsom i biomedicin och medicinsk humaniora, och på analys av hur och varför de ges eller inte ges plats i policyarbete. Arbetet utgör en del av forskningsprojekt vid Tema Teknik och social förändring samt vid Centrum för medicinsk humaniora och bioetik (https://liu.se/forskning/centrum-for-medicinsk-humaniora-och-bioetik).

Till arbetet hör att skriva vetenskapliga texter på engelska, ensam och eventuellt också tillsammans med andra. Till arbetet hör också att vara delaktig i seminarier vid Tema Teknik och social förändring liksom vid Centrum för medicinsk humaniora och bioetik.

Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Inom ramen för denna anställning förekommer arbetsuppgifter som kräver goda kunskaper i engelska.

Behörighet

Du har avlagt examen på avancerad nivå eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Relevant utbildning för den utlysta anställningen är exempelvis filosofi, etik, teknik- och vetenskapsstudier, sociologi eller angränsande ämnen. Dokumenterad skicklighet i medicinens filosofi eller fenomenologisk filosofi är särskilt meriterande. Dokumenterad skicklighet i kombinationer av empiriskt och filosofiskt arbete är meriterande.

Dokumenterad skicklighet i engelska, såväl muntligt som skriftligt, är ett krav.

Ansökan ska åtföljas av en avsiktsförklaring (en redogörelse varför den sökande vill ägna sig åt forskarutbildning) på högst 1 sida tillsammans med en forskningsplan (ett möjligt forskningsprojekt inom ramen för anställningen) på högst 3 sidor.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande

För mer information om anställningen:

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=16133&rmlang=SE

Lika villkor


Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Enligt fastställd lönestege för doktorander

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat