arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i tema Genus, 1-3 anställningar

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 december

 • Sök jobbet senast

  30 januari

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för Tema var först i Sverige att erbjuda en akademisk miljö för tematiskt organiserad, tvärvetenskaplig och samhällsrelevant forskning. Vi kombinerar stark forskning med utbildningsuppdrag på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå, inte sällan i samverkan med aktörer utanför universitetet. Vi tar avstamp i ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt och det vi gör syftar till att utveckla nya perspektiv på etablerade samhällsfenomen, till nytta för såväl vetenskapens som samhällets utveckling.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/tema

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som doktorand i tema Genus.

Arbetsuppgifter

Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Anställningarna ingår i projektet ”The ethics and social consequences of AI and caring robots. Learning trust, empathy and accountabilty”. Projektet är en del av Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program on Humanities and Society (WASP-HS). WASP-HS vision är excellent forskning och ökad kunskap om konsekvenserna och utmaningarna med artificiell intelligens och autonoma system för humaniora och samhälle. Det tioåriga programmet har initierats och finansieras av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse med 660 miljoner kronor. Dessutom bidrar industri och universitet till programmets genomförande.

WASP-HS inkluderar en omfattande nationell forskarskola med upp till 70 doktorander, inrättandet av minst tio nya forskargrupper i hela Sverige, stöd för tolv gästprofessorer för att stärka svensk forsknings- och nätverksverksamhet samt ett antal forskningsprojekt. För mer information om forskning och andra aktiviteter, se http://wasp-hs.org/.

Forskarskolan inom WASP-HS erbjuder grunder, nya perspektiv och spetskunskap inom olika vetenskaper med undervisning av ledande forskare. Genom ett ambitiöst program med forskningsbesök, partneruniversitet och besökande föreläsare stödjer forskarskolan aktivt byggandet av ett starkt tvärvetenskapligt och internationellt professionellt nätverk mellan doktorander, forskare och industrin. Den erbjuder ett mervärde utöver universitetens existerande doktorandprogram och en unik möjlighet för studenter som lockas av internationell forskning i världsklass med hög industriell relevans.

Anställningarna är också en del av den tvärvetenskapliga forskargruppen The Bodies Hub vid tema Genus, som arbetar med samhällsvetenskapliga STS-teorier (science and technology studies), design och data, samt kulturella perspektiv på människa-robotmöten, såväl teoretiskt som metodologiskt. Innehavarna av anställningarna förväntas ha god samarbetsförmåga och vara kreativa och konstruktiva medarbetare i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö.

Behörighet

Behörig till anställning som doktorand är bara den som antas eller redan har antagits till forskarutbildning.

Grundläggande behörighet att antas till forskarutbildningen har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har kunskaper motsvarande 90 högskolepoäng i något humanistiskt, samhällsvetenskapligt och/eller annat relevant ämne, inklusive kunskaper i genusstudier minimum 45 högskolepoäng eller motsvarande genusvetenskapliga kunskaper, som den studerande till exempel kan ha tillägnat sig integrerat med ämnesstudierna eller i fristående kurser eller via ett genusvetenskapligt program.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

Lika villkor

Flertalet av våra doktorander vid Institutionen för Tema är kvinnor, därför ges män företräde vid tillsättning av denna anställning, vid huvudsak i lika meriter i övrigt.

För mer information om anställningen

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=12033&rmlang=SE

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Ingångslön för innehavare av doktorandanställning regleras utifrån en för institutionen lokalt avtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat