arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i systematik och evolution

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Zoolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 mars

 • Sök jobbet senast

  23 april

Om jobbet

vid Zoologiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2019-04-23.

Projektbeskrivning 
Förhistoriska mikrobiom
Det övergripande målet med detta projekt är att karakterisera mikrobiom i förhistoriska lämningar från människor och vilda djur för att undersöka samspelet mellan populationsdynamik och förhistoriska sjukdomar. Mer specifikt kommer projektet att undersöka i vilken utsträckning förhistoriska kontakter mellan populationer har lett till sjukdomsspridning, och om pandemiska utbrott har orsakat populationers minskningar eller till och med utdöenden. Vi kommer att arbeta med människolämningar som är flera tusen år gamla, liksom flera arter från den istida Megafaunan (tex ullhårig noshörning, mammut, varg och grottlejon). Alla genetiska data för projektet har redan genererats. Anställningen ingår i ett par-doktorand projekt tillsammans med Matematiska institutionen, där en andra doktorand kommer att utveckla nya verktyg för bioinformatiska analyser. För detta projekt är god kunskap inom bioinformatik och erfarenhet av att hantera genomiska data i en Linux-miljö viktiga kvalifikationer. Doktoranden kommer att bli en del av det nya Centrum för Paleogenetik i Stockholm, som är en gemesam satsning mellan Stockholms universitet och Naturhistoriska riksmuseet (för ytterligare information, se www.palaeogenetics.com).

Behörighetskrav

Se länk till fullständig annons nedan.

Urval

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift i engelska, förmåga till analytisk tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor 
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Ytterligare information lämnas av professor Love Dalén, tfn 08-519 54 281, love.dalen@nrm.se eller professor Anders Götherström, anders.gotherstrom@arklab.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 40 17, st@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb under Doktorandplatser.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.