arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i strukturgeologi och tektonik

 • Yrkesroll

  Geolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 juni

 • Sök jobbet senast

  31 juli

Om jobbet

vid Institutionen för geologiska vetenskaper. Sista ansökningsdag: 2022-07-31.


Projektbeskrivning

Vi söker en doktorand med ett stort intresse för fältbaserad strukturgeologi, med tonvikt på kvantifiering av deformationsprocesser. Dessutom är kunskap och expertis inom geokronologi önskvärd; en bakgrund inom metamorfisk petrologi är en tillgång. Strukturgeologi och tektonikgruppen vid Stockholms universitet har pågående fältprojekt i de svenska kaledoniderna, de schweizisk-italienska alperna, Egeiska havsområdet i östra Medelhavet och den arabiska konvergentmarginalen i Oman. Beroende på kvalifikationer, finansiering och i viss mån personliga preferenser, är det meningen att den framgångsrika kandidaten ska bidra till ett eller flera av dessa fältprojekt. Den framgångsrika kandidaten kommer att arbeta i en vetenskapligt produktiv miljö med bland annat strukturgeologer, metamorfa geologer och geokronologer. Doktorandprojektet finansieras av Institutionen för geologiska vetenskaper vid Stockholms universitet.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Den akademiska områdesnämnden kan tillåta undantag från de allmänna behörighetskraven för en enskild sökande under särskilda omständigheter.

För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom marin geologi innebär att den sökande på grundnivå måste ha godkända resultat på följande kurser:
 • Minst 90 hp i geovetenskap.
 • Minst 30 hp i matematik, fysik, kemi och / eller biologi.
 • Dessutom minst 60 hp på avancerad nivå, inklusive 30 hp självständigt arbete inom geovetenskap.
Särskild behörighet kan även uppfyllas av den som i annan ordning, inom eller utom landet, förvärvat motsvarande kunskaper.

För vissa specialiseringar inom geologisk utbildning på forskarnivå kan studenter som har genomgått sin huvudnivåutbildning i relaterade vetenskapliga ämnen som fysik, kemi, matematik eller biologi också accepteras.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval

Urval bland de sökande som uppfyller behörighetskraven ska göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Enbart det förhållandet att en sökande bedöms kunna få tidigare utbildning eller yrkesverksamhet tillgodoräknad för utbildningen får inte vid urval ge sökanden företräde framför andra sökande. Beslut om antagning fattas enligt gällande delegationsordning.

Vid bedömningen tas hänsyn till förtrogenhet och skicklighet i ämnet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska, analytisk förmåga, kreativitet, initiativförmåga och självständighet samt förmåga att arbeta i grupp. Urvalet baseras på relevans av tidigare studier, betyg i högra högskolekurser (utbildningskurser) (särskilt på avancerad nivå), kvalitet och omfattning av självständiga arbetet, referenser, intervjuer samt personligt ansökningsbrev.

För detta projekt kommer urvalet också att utvärdera och prioritera dokumenterad akademisk förmåga, intresse och erfarenhet av numerisk modellering, allmän strömningslära, glaciologi och marin glacial geologi. Dokumenterade färdigheter inom numerisk modellering, programmering, beräkningar på högpresterande datorsystem, statistik eller GIS (Geographic Information Systems) är värdefulla.

Om du bjuds in till intervju kommer du att ombes ge en kort presentation av dig själv, redogöra för resultaten av ditt kandidat- eller masterprojekt (magister) och en sammanfattning av varför du gillar det här doktorandämnet och vad du kan (skulle kunna) erbjuda det vetenskapligt.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan har blivit antagen till en utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Doktoranderna ska i första hand ägna sig åt sin utbildning på forskarnivå, men får ägna sig åt undervisning, forskning och administration motsvarande högst 20 % av en heltidstjänst.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och med lika möjligheter för alla.

Kontakt

Ytterligare information om projektet lämnas av professor Uwe Ring, uwe.ring@geo.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64 Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, SEKO, samt doktorandrepresentant

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • Två referensbrev
och att bifoga följande dokument.
 • personligt brev som beskriver:
• varför du är intresserad av projektet
 • hur din erfarenhet hittills har förberett dig för att framgångsrikt slutföra detta projekt
 • vad du hoppas få ut av detta projekt sett ur ett längre perspektiv
• CV inklusive
 • examina och övriga utbildningar
 • genomförda kurser
 • en lista över examensarbeten / avhandlingar
 • en lista över arbetslivserfarenhet
 • relevanta publikationer (om det finnes)
• examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer).
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb under Lediga jobb.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Geolog

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat